U bent hier

Kids ID

Belangrijk om te weten:

  • Kinderen moeten aanwezig zijn bij de AANVRAAG van de kids-ID
  • Kinderen moeten vergezeld zijn van één van de ouders, pleegouders of verantwoordelijke van de pleeginstelling waar het kind verblijft

Wat is een Kids-ID?

De Kids-ID is een elektronisch identiteitsdocument voor Belgische kinderen onder de 12 jaar:

• een Kids-ID bevat alle identiteitsgegevens van je kind met foto.

•Ook de namen van de ouders staan erop.

•De gegevens op de kaart zijn zichtbaar en opgeslagen op een elektronische chip.

 

Is de Kids-ID verplicht?

  • De Kids-ID is niet verplicht in België, maar wel voor reizen naar het buitenland. De kaart is:

•geldig in de meeste Europese landen en in sommige landen daarbuiten, op voorwaarde dat het kind vergezeld is van een ouder met een geldige identiteitskaart

•verplicht in alle landen waar geen reispas verplicht is, dus waar je als volwassene ook gewoon met je identiteitskaart naartoe kan, zonder paspoort.

Voorwaarden

Als je een Kids-ID wilt aanvragen, moet je aan volgende voorwaarden voldoen:

  • je moet het ouderlijk gezag hebben over het kind
  • je moet samen met het kind de Kids-ID aanvragen.

Hoe aanvragen?

Loket

Wat moet je doen?

Stap 1

De aanvraag gebeurt op initiatief van de ouders en is enkel verplicht als je met je kind naar het buitenland gaat.

  • Je vraagt de Kids-ID aan bij het gemeentebestuur waar het kind is ingeschreven
  • Je kind moet bij de aanvraag aanwezig zijn.

 

Stap 2

Als je de Kids-ID aangevraagd hebt, krijg je de volgende codes toegestuurd per post:

•een pukcode om de kaart te activeren

•een pincode om de kaart te gebruiken voor elektronische toepassingen

 

Stap 3

Neem de codes mee bij het afhalen van de Kids-ID. Ook bij de activering van de kaart moet het kind aanwezig zijn in het gemeentehuis.

 

Wat breng je mee?

Bij de aanvraag van een Kids-ID breng je het volgende mee:

•de elektronische identiteitskaart (eID) van de ouder die de Kids-ID aanvraagt

•eventueel een volmachtformulier als de aanvrager niet de ouder of voogd is

•een recente, scherpe pasfoto van het kind in kleur, met witte achtergrond.

 

Vraag op tijd je kids-ID aan

Een Kids-ID aanmaken, duurt 3 tot 4 weken. In drukke periodes kan de productietijd oplopen. Vraag de Kids-ID dus tijdig aan, best een maand voor je op reis vertrekt.

 

Wie te laat aanvraagt, kan nog rekenen op een spoedprocedure, maar de kosten voor die procedure liggen een stuk hoger.

 

Geldigheidsduur 3 jaar

Een Kids-ID is altijd drie jaar geldig. De Kids-ID blijft geldig tot de vervaldag ook al is je kind ondertussen 12 jaar geworden.

De Kids-ID moet ook niet vervangen worden wanneer het kind verhuist. Het adres staat enkel op de chip vermeld en kan dus worden aangepast door de gemeente waarnaar het kind zal verhuizen.

 

Extra bescherming

Dankzij de dienst Hallo Ouders biedt de kaart kinderen een extra bescherming in noodgevallen. Hallo Ouders maakt het mogelijk om telefonisch contact op te nemen met de ouders (of familie, vrienden, buren...) wanneer het kind in moeilijkheden is.

 

Kinderen vanaf zes jaar kunnen de kaart ook gebruiken om veilig te surfen en te chatten op het internet:

•Vanaf zes jaar krijgen kinderen een pincode. Zo kunnen ze zich online identificeren met hun Kids-ID.

•Diverse beveiligingselementen maken de kaart moeilijk vervalsbaar.

•Het document bevat geen handtekeningscertificaat omdat kinderen onder de 12 jaar geen documenten mogen tekenen. 

 

Belgische kinderen in het buitenland

Belgische kinderen jonger dan 12 jaar die in het buitenland wonen, kunnen een Kids-ID aanvragen bij de Belgische consulaire beroepspost waar ze zijn ingeschreven.

 

Toekomst

In de toekomst kan de kaart ook gebruikt worden als bibliotheekpas, als zwembadabonnement, bij de inschrijving op school of als lidkaart van de sportclub. Kids-ID is het resultaat van een samenwerking tussen Child Focus, FOD Binnenlandse Zaken, Fedict en het Rijksregister.