U bent hier

Uittreksel uit strafregister

Iedereen die ingeschreven is in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister van Tervuren kan een uittreksel aanvragen. Als je niet meer in België ingeschreven bent, kun je terecht op het centraal strafregister. Dit is het vroegere getuigschrift van goed zedelijk gedrag.

De dienst strafregister levert alleen uittreksels in het Nederlands af. Wil je een uittreksel in een andere taal? Dan moet je een beroep doen op een beëdigd vertaler.

Er zijn 3 soorten uittreksels:

 • Standaard uittreksel
  Model 1 (art. 595 van het Wetboek van Strafvordering) is het standaarddocument. Het is niet bedoeld voor een activiteit die valt onder opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen. Er zijn ook geen speciale voorwaarden in verband met het strafblad vastgesteld om de activiteit uit te oefenen.
 • Uittreksel voor specifieke beroepen
  Model 1 (art. 596.1 van het Wetboek van Strafvordering) wordt afgeleverd voor een activiteit waarvoor de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden zijn gereglementeerd.
 • Uittreksel voor activiteiten met kinderen
  Model 2 (art. 596.2 van het Wetboek van Strafvordering) is bestemd voor een activiteit die valt onder opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen.

Het doel is van groot belang. Het is mogelijk, al naargelang de bestemming van het document, dat een blanco afgeleverd wordt en in een ander geval veroordelingen vermeld zijn.

Centraal strafregister

Ben je niet meer ingeschreven in België en wil je een uittreksel uit het Belgisch Strafregister? Dan kan je terecht bij:

FOD Justitie
DG Rechterlijke Organisatie
Dienst Centraal Strafregister
Waterloolaan 80
1000 Brussel
fax 02 552 27 82
strafregister@just.fgov.be

Meer info op http://diplomatie.belgium.be

Uittreksel uit het strafregister van een onderneming

Een uittreksel uit het strafregister van een onderneming kan je aanvragen bij het centraal strafregister op strafregister@just.fgov.be of via fax op 02 552 27 82.

Dit zijn de gegevens die je nodig hebt:

 • naam van de onderneming;
 • ondernemingsnummer;
 • adres;
 • reden van de aanvraag.

Wil je een volmacht geven?

Gebruik het formulier onderaan deze pagina.

BestandPublicatiedatumGrootte
Bestand Volmachtformulier afhaling documenten.docx21/01/2039.5 KB

Hoe aanvragen?

Online

De drie soorten uittreksels uit het strafregister kan je allemaal aanvragen via het e-loket
Let wel: voor het uittreksel voor specifieke beroepen (model 2) moet je een paar dagen wachten. 

 

Snelbalie

Stuur je naam, adres en rijksregisternummer naar burgerzaken@tervuren.be

 • Vermeld duidelijk voor welke activiteit het uittreksel bedoeld is (bijvoorbeeld visum aanvragen, ereteken bekomen, lid worden van een sportclub, toetreden tot de orde der geneesheren, bij een bank lenen, enz.).
 • Geef ook door of het document bestemd is voor gebruik in België of in het buitenland.
 • Heb je het uittreksel nodig voor een sollicitatie of job? Vermeld dan uitgebreid voor welke functie (bijvoorbeeld sollicitatie voor de job van adviseur bij een bewakingsfirma, tewerkstelling als kinderverzorgster, benoeming in het middelbaar onderwijs, verkoopster, enz.).
 • Voeg een kopie bij van je identiteitskaart.

Afhalen

We bezorgen je het attest digitaal (via e-loket of e-box – het is niet meer toegelaten gewoon per mail) of je kan dit na ontvangst van een sms/mail afhalen aan de snelbalie. 

Kan je het attest niet zelf afhalen? Dan kun je een volmacht meegeven aan iemand anders. Deze persoon kan met de volmacht en een kopie van je identiteitskaart het attest afhalen.