U bent hier

Reispas

Reis je naar een land buiten de Europese Unie? Dan is de kans groot dat een officiële reispas moet kunnen voorleggen.

Welke reisdocumenten heb je nodig?

Als volwassene heb je een geldige individuele reispas en eventueel een visum nodig om te reizen naar de meeste landen buiten de Europese Unie.
Lees hier alles over de reisdocumenten die je nodig hebt voor het land van je bestemming. Je kunt ook contact opnemen met uw reisagent of het consulaat.

Wat kost het?

- Minderjarige: 35 euro (gewone procedure) of 210 euro (spoedprocedure).
- Meerderjarige: 74 euro (gewone procedure) of 250 euro (spoedprocedure).
Je betaalt bij de aanvraag van de reispas cash of bancontact (niet bij de afhaling)

Hoe lang is je reispas geldig?

- De geldigheidsduur voor meerderjarigen is 7 jaar. Voor minderjarigen is dat 5 jaar.
- Een reispas kun je niet verlengen. Als je oude reispas vervallen is, moet je een nieuwe aanvragen.

Bestaat er een noodprocedure?

Humanitaire redenen zoals ongeval, overlijden van familie in het buitenland zijn geldige redenen.
De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken geeft hiervoor een voorlopig paspoort dat je rechtstreeks daar moet aanvragen, dus niet via de dienst bevolking. 
Deze reispas is enkel geldig voor de reisperiode naar je bestemming en kan niet verlengd worden. Als je terugkomt, moet het document binnengeleverd worden bij onze dienst Burgerzaken.

Contact?

FOD Buitenlandse Zaken, Dienst Paspoorten en Visa, algemeen tel. 3200, buiten de diensturen tel. 02 501 81 11 of www.diplomatie.belgium.be.

Tweede paspoort

Een tweede paspoort wordt alleen toegestaan in uitzonderlijke gevallen:

 • als je meerdere toekomstige reizen maakt naar landen waarvoor je een visum nodig hebt.
 • als je reizen maakt naar landen met onderling gevoelige, gespannen relaties (conflictlanden).

Wat breng je mee?

 • een schriftelijke en gemotiveerde aanvraag voor een tweede paspoort gericht aan het gemeentebestuur. De aanvraag moet een opsomming van de verschillende landen van bestemming bevatten.
  • voor toeristische redenen stel je zelf deze aanvraag op.
  • Is het tweede paspoort voor je werk? Dan stelt de werkgever of het bedrijf waarvoor je werkt de aanvraag op.
 • een attest van minstens één ambassade of consulaat van een land van bestemming waaruit blijkt dat:
  •  voor je visumaanvraag het originele paspoort  meer dan 5 werkdagen op de ambassade of het consulaat moet blijven

of je hebt op je paspoort minstens vijf visa staan die in het afgelopen jaar werden afgegeven.

Let op: de motivering moet altijd uitgaan van een noodzaak om bepaalde reizen te maken en mag zich niet beperken tot het praktisch gemak van een extra paspoort.

Wanneer afhalen?

Als je de reispas in spoedprocedure aanvraagt voor 15u, kan je die de volgende werkdag ophalen aan de snelbalie.

Als je de reispas volgens de gewone procedure aanvraagt, kan je die na maximaal 10 dagen ophalen aan de snelbalie.

Kan je zelf niet komen? Geef een volmacht mee aan iemand anders die met het aanvraagformulier je nieuwe reispas afhaalt aan de snelbalie.

Wat bij diefstal, verlies of vernietiging van je reispaspoort?

Meld het zo snel mogelijk aan de helpdesk DOCSTOP die altijd open is.

DOCSTOP:
Bel 00800 2123 2123 of 02 518 21 23

Je paspoort wordt onmiddellijk en onherroepelijk ongeldig verklaard om misbruiken te voorkomen. Als je een paspoort nodig hebt om te reizen moet je op tijd (minstens twee weken vooraf als geen visum vereist is) een nieuw aanvragen.

Bij diefstal of verlies dien je best ook klacht in bij de politie en laat je je document seinen. In het buitenland kun je hiervoor terecht bij het dichtstbijzijnde lokale politiekantoor of bij Belgische diplomatieke of consulaire post.

Hoe aanvragen?

Loket

Wat breng je mee?

- 1 recente (minder dan 6 maanden oud) kleurenfoto die voldoet aan de I.C.A.O. normen:

 • een lichte achtergrond in één kleur
 • je gezicht is zichtbaar met onbedekt hoofd - bril in het haar of een brede haarband mag niet
 • kijk recht in de camera met een neutrale uitdrukking en gesloten mond
 • formaat van de foto: 3,5 X 4,5 cm
 • het hoofd is ten minste 3,1 en maximaal 3,6 cm groot

- je identiteitskaart

- Je vorige reispas of een attest van verlies of diefstal van de politie
- Ben je jonger dan 18 jaar? Dan komt een ouder of voogd mee voor de ondertekening van het aanvraagformulier.

Wat moet je doen?

Vraag je nieuwe reispas persoonlijk aan bij de dienst Burgerzaken. Vraag je een reispas aan voor kinderen? Dan moeten die aanwezig zijn bij de aanvraag.