Inclusie

Katapult is een inclusieve speelpleinwerking. We stellen onze speelpleinwerking open voor kinderen met een fysieke of mentale beperking. De nadruk ligt op het samenspelen met andere kinderen.

Hoe aanvragen?

Ben je ouder van een kind met een beperking en wil je kind graag eens komen spelen op het speelplein? Contacteer ons dan via 02 766 52 03 of vrijetijd@tervuren.be.
We leren het kind graag vooraf de speelpleinweek kennen zodat we tijdig de juiste ondersteuning kunnen zoeken.