Inname openbaar domein

Als je een deel van het openbaar domein wil innemen, ben je verplicht om schriftelijke toelating aan te vragen.

Probeer in eerste instantie zoveel mogelijk gebruik te maken van je eigen privéterrein. Lukt dit niet en heb je toch het openbaar domein nodig, dan moet je een aanvraag voor inname openbaar domein indienen via het innameloket.

Wat is een inname?

 • Een inname van openbaar domein is een tijdelijk privatief gebruik van de openbare ruimte voor evenementen of noodzakelijk voor het uitvoeren van bouwwerken - zoals het bouwen, verbouwen, slopen, herstellen, herinrichten, schilderen en zandstralen van gebouwen - grondwerken, leveringen, verhuizingen,....
 • Onder een inname van openbaar domein wordt begrepen:
  - een parkeerverbod. Een parkeerverbod kan aangevraagd worden hetzij voor (een) volledige dag(en) hetzij voor een duur van 7u tot 17u
  - het plaatsen van een constructie (bijvoorbeeld een silo, een stelling,…), materiaal of container
  - het afsluiten van de straat zodat deze niet meer kan gebruikt worden voor doorgaand gemotoriseerd verkeer. Dit betekent dat er minder dan 3,5m vrije ruimte is op de rijbaan.
 • Het laden en lossen van personen wordt niet als een inname openbaar domein beschouwd.
 • Het laden en lossen van materiaal wordt als een inname van openbaar domein beschouwd indien de vrije doorgang op de rijbaan minder dan 3,5m bedraagt.

Wanneer moet je een inname aanvragen?

 • 5 werkdagen op voorhand indien de inname geen verkeershinder met zicht meebrengt
 • 10 werkdagen op voorhand indien de inname verkeershinder met zich meebrengt
 • 20 werkdagen op voorhand voor innames die langer dan 3 maanden duren of innames die plaatsvinden op gewest-of verbindingswegen
 • Wat verstaan we onder verkeershinder?
  - wanneer er een omleiding moet georganiseerd worden

- of wanneer er minder rijstroken beschikbaar zijn

- of wanneer er éénrichting moet ingesteld of opgeheven worden

- of wanneer het fietspad geheel of gedeeltelijk wordt ingenomen

- of wanneer er minder dan 1 meter van de breedte van het voetpad beschikbaar blijft.

Hoeveel kost een inname van openbaar domein?

De kost voor een inname van openbaar domein wordt als volgt berekend:

 • Een administratieve kost
 • Een variabele kost afhankelijk van de oppervlakte die wordt ingenomen en de duur van de inname
 • Een kost voor het gebruik van de parkeerverbodsborden van de gemeente (facultatief)
 • De exacte tarieven kan u raadplegen in onderstaand belastingreglement

Hoe vraag je een inname van openbaar domein aan?

Een aanvraag indienen kan enkel online via het extern platform van Eaglebe.
Heb je geen pc of internet? Dan kan je terecht aan centrale balie van De Zevenster of op de dienst openbaar domein.

Online aanvraag via Eaglebe met aanmaak van een persoonlijk account

Met dit account krijg je toegang tot een eigen Eaglebe Portaal. Via dit Portaal kan je aanvragen indienen bij elke stad of gemeente in Vlaanderen die werkt met het Eaglebe Smart City Platform. Daarnaast krijg je een overzicht van alle ingediende aanvragen en kan je verschillende contactgegevens opslaan zodat deze bij toekomstige aanvragen automatisch worden ingevuld.

Je hebt ook de mogelijkheid om een heel aantal acties te ondernemen betreffende je aanvragen. Zo kan je vanuit het Eaglebe Portaal innames verlengen, evenementen kopiëren, betaalbewijzen downloaden,…

Maak account aan en start je aanvraag

Hoe verloopt de aanvraag verder?

 1. Je ontvangt een bevestigingsmail wanneer jouw aanvraag volledig is en goed ontvangen werd. Volg zeker ook de spam mailbox op.
 2. Wij vragen de nodige adviezen en behandelen jouw aanvraag.
 3. Jouw aanvraag wordt geweigerd of goedgekeurd. Je krijgt hiervan bericht via e-mail samen met een betalingsverzoek.
 4. Nadat je betaald hebt, ontvang je automatisch de vergunning.

Verlengen of wijzigen?

Lopen de werken uit, dan moet je een verlenging aanvragen:

 • 5 werkdagen voor het verstrijken van de lopende vergunning indien de inname geen verkeershinder met zicht meebrengt
 • 10 werkdagen voor het verstrijken van de lopende vergunning indien de inname verkeershinder met zich meebrengt