Inspraak en participatie

Stel je vraag aan het bestuur

Iedereen heeft wel eens vragen over de manier waarop de gemeente wordt bestuurd. Blijf er niet mee zitten en stel je eigen vraag tijdens het vragenhalfuurtje voor de bevolking.
 
De gemeente besturen in overleg met de inwoners. Dat vindt het bestuur belangrijk. Daarom gaan eenmaal per maand de deuren van het administratief centrum open voor inwoners met een vraag. Tijdens het vragenhalfuurtje praat je rechtstreeks met de burgemeester en de schepenen. Je krijgt daarmee een kans om een probleem aan te kaarten of gewoon meer informatie te krijgen over iets.

Alle vragen zijn welkom, maar niet elke vraag kan tijdens het vragenhalfuur beantwoord worden. Zo moet het gaan over een onderwerp dat van algemeen belang is.  De burgemeester of schepenen geven in alle eerlijkheid en naar best vermogen een antwoord op jouw vraag.

En de gemeenteraad dan?

Inwoners die het gemeentelijke beleid van dichterbij willen volgen, zijn ook welkom op de maandelijkse zitting van de gemeenteraad. De gemeenteraad is een publieke zitting. Toch kun je er als burger niet zomaar onverwachts een vraag komen stellen. De agenda van de gemeenteraad wordt telkens vooraf vastgelegd. Wil je een punt officieel laten toevoegen aan de agenda van de gemeenteraad, dan moet je een andere procedure volgen, namelijk het verzoekschrift. Meer informatie hierover vind je in het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad. 

Om praktische redenen vindt het vragenhalfuurtje plaats net voor de leden van de gemeenteraad samenkomen. Toch zijn het twee verschillende vergaderingen. Zo kunnen vragen over onderwerpen die op de agenda van de gemeenteraad staan, niet aan bod komen tijdens het voorafgaande vragenhalfuurtje. 

Burgerbevraging

In 2018 peilde de gemeente naar de mening van de inwoners op allerlei domeinen zoals onderwijs, mobliliteit en welzijn. De resultaten van die enquĂȘte vind je onderaan deze pagina.