Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

Het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt in artikel 286 § 1 dat volgende besluiten en de inhoud ervan bekend worden gemaakt via de webtoepassing van de gemeente:
• de oprichtingsakte van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid

 Interleuven
-  IGO
Iverlek
- Cipal: zie aangehechte documenten (onderaan deze pagina)
- Vrijetijdsregio Druivenstreek: zie aangehecht document (onderaan deze pagina)
- Interrand: zie aangehechte documenten (onderaan deze pagina)
- Khamsa: zie aangehechte documenten (onderaan deze pagina)