Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

Het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt in artikel 286 § 1 dat volgende besluiten en de inhoud ervan bekend worden gemaakt via de webtoepassing van de gemeente:
• de oprichtingsakte van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid
• de statuten van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid en de wijzigingen aan die statuten

- Interleuven
-  IGO
Iverlek
- Cipal: zie aangehechte documenten (onderaan deze pagina)
- Vrijetijdsregio Druivenstreek: oprichtingsakte en statuten
- Interrand
- Khamsa: zie aangehechte documenten (onderaan deze pagina)
- TMVS