Jaarrekeningen

De jaarrekening geeft ons een inzicht over de financiële resultaten gedurende een boekjaar. Voor ons bestuur zijn er drie jaarrekeningen: gemeente, OCMW en AGB Bexit. De financiële boekjaren lopen gelijk met een kalenderjaar. De jaarrekening bestaat uit een beleidsnota, een financiële nota, de samenvatting van de algemene rekeningen en een toelichting bij de jaarrekening. De jaarrekening wordt opgemaakt door de financieel directeur.