Je bent geen Belg, maar wel EU-burger?

Je bent geen Belg, maar wil wel een stem uitbrengen bij de gemeenteraadsverkiezingen van 13 oktober 2024. Je hebt de nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie.

Dat kan, maar dan moet je jezelf vóór 1 augustus 2024 inschrijven als kiezer. Anders gezegd: woensdag 31 juli is daarvoor de allerlaatste dag.


Voorwaarden?
•Je bent officieel inwoner bent van een Belgische gemeente op 1 augustus 2024. Dat betekent: ingeschreven in het lokale bevolkings- of vreemdelingenregister.
•Je bent 18 jaar op de dag van de verkiezingen 13 oktober 2024.
•Je bent niet uitgesloten bent van kiesrecht door een gerechtelijke veroordeling of beslissing.


Hoe inschrijven?
Dat kan op verschillende manieren:
•Je biedt jezelf persoonlijk aan bij het gemeentebestuur van jouw verblijfplaats om ter plaatse het aanvraagformulier in te vullen. Je neemt een bewijs van je identiteit mee. Bij sommige gemeentebesturen is het nodig om een afspraak te maken.
•Je zoekt het aanvraagformulier online, vult het thuis in en dient de aanvraag per brief in. Sommige gemeentebesturen vragen om een kopie van een identiteitsbewijs mee te sturen.
•Je dient een online aanvraag in www.inschrijving.verkiezingen.fgov.be. Hiervoor is digitale identificatie vereist.

Stemplicht?
•In de gemeenten van het Vlaamse Gewest is de stemplicht afgeschaft voor de gemeenteraadsverkiezingen. Eens ingeschreven, mag je gaan stemmen, maar het is niet verplicht.
• In de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waals Gewest bestaat de stemplicht nog steeds. Eens ingeschreven, moet je gaan stemmen, anders kan een sanctie volgen.

Wat als jouw inschrijving als kiezer wordt geweigerd?

De overheid onderzoekt jouw aanvraag en laat je de beslissing weten. Je kan in beroep gaan als je niet eens bent met deze beslissing. Je kan binnen de tien dagen na deze beslissing jouw bezwaren per aangetekende brief bezorgen aan het college van burgemeester en schepenen. Nadien is ook nog een procedure voor het Hof van Beroep mogelijk. Deze beroepsmogelijkheden worden vermeld in de beslissing.