Je kan niet gaan stemmen?

Voor de verkiezingen van 13 oktober werd de opkomstplicht afgeschaft.

Wanneer je niet kan stemmen omwille van een bepaalde reden (vb. je moet werken,je bent gehospitaliseerd, je hebt een examen of je bent op reis), dan kan je een volmacht geven aan een andere persoon.

Meer info over het geven van een volmacht