JRT (jeugdraad)

De gemeentelijke jeugdraad in Tervuren is het overkoepelende orgaan van de verschillende jeugdwerkinitiatieven in groot-Tervuren. Als adviesraad vormt de jeugdraad de schakel tussen de gemeente en de erkende leden. Een zevental keer per jaar neemt een afvaardiging van ieder erkend lid deel aan de algemene vergadering. Naast alle afgevaardigden is ook het dagelijkse bestuur van de jeugdraad, de vrijetijdsconsulent en de schepen van jeugdbeleid aanwezig.

De jeugdraad behandelt allerlei thema’s die betrekking hebben op de jeugd in groot-Tervuren. Het bestuur is vertegenwoordigd in heel wat organen binnen de gemeente. Dit biedt de kans de stem van de jeugd te laten horen.

De jeugdraad werkt mee aan het kampvervoer, vormingsactiviteiten en volgt het meerjarenplan op. De jeugdraad organiseert het Weekend van de Jeugd, het sinterklaasfeest van de jeugdbewegingen en tal van andere activiteiten.

Meer info?

jeugdraad@tervuren.be
www.facebook.com/JrtJeugdraadTervuren/