Lokaal Overleg Kinderopvang

Het Lokaal Overleg Kinderopvang is een adviesraad die iedereen samenbrengt die bij de opvang van jonge kinderen betrokken is: ouders, de opvang, scholen, jeugdwerk, het lokaal bestuur en andere belanghebbenden. Dit lokale netwerk geeft advies aan het lokaal bestuur over haar beleid en de uitbouw van kinderopvang in Tervuren. Dit advies kan op vraag zijn van het lokaal bestuur, of op eigen initiatief. Verder kan het LOK een signaalfunctie hebben voor het lokaal bestuur.

Meer info?

kinderopvang@tervuren.be