Mandaten

Naam ISVMandaat / Naam mandataris
Vervoerregio Leuven- vertegenwoordiger in Vervoerregioraad

26 februari 2019 – 31 december 2024 : Bram Peters, schepen

De Watergroep cvba- afgevaardigde aandeelhoudersbestuur drinkwater

26 februari 2019 – 31 december 2024 : Omer Graulus, raadslid

- afgevaardigde algemene vergadering

26 februari 2019 – 31 december 2024 : Jean-Pierre Leonard

- plaatsvervangend afgevaardigde algemene vergadering

26 februari 2019 – 31 december 2024 : Gunther Dekeyser

Elk Zijn Huis cvba- afgevaardigde algemene vergadering

26 februari 2019 – 31 december 2024 : Gunther Dekeyser

- plaatsvervanger van de afgevaardigde voor de algemene vergadering

26 februari 2019 – 31 december 2024 : Sam Wijnants

- bestuurder (voor gemeente en OCMW samen)

26 februari 2019 – 31 december 2024 : Mark Van Roy, raadslid

IGO div- afgevaardigde algemene vergadering

26 februari 2019 – 31 december 2024 :  Jan Trappeniers, raadslid

- afgevaardigde algemeen comité

26 februari 2019 – 31 december 2024 :  Bram Peters, schepen

Energiehuis IGO- effectief lid beleids- en kredietcomité

30 april 2019 – 31 december 2024 :  Bram Peters, schepen

- plaatsvervangend lid beleids- en kredietcomité

30 april 2019 – 31 december 2024 : Christine Tinlot, schepen

IJsedal vzwafgevaardigde algemene vergadering

26 februari 2019 – 31 december 2024 :  Kristina Eyskens, schepen

Interleuven div- afgevaardigde algemene vergadering (voor de gemeente)

26 februari 2019 – 31 december 2024 : Mario Van Rossum, raadslid

- plaatsvervanger voor afgevaardigde algemene vergadering (voor de gemeente)

26 februari 2019 – 31 december 2024 :  Jan Trappeniers, raadslid

- bestuurder (voor cluster Tervuren/Huldenberg) (voor de gemeente)

26 februari 2019 – 31 december 2024 : Hugo Vankelecom, raadslid

GD-PBW Interleuven- vertegenwoordiger in beheerscomité (voor de gemeente)

26 februari 2019 – 29 september 2020 :  Jan Spooren, burgemeester

29 september 2020 – 31 december 2024 : Marc Charlier, burgemeester

Interrand ov- afgevaardigde algemene vergadering:

26 februari 2019 – 31 december 2024 :  Robert Steuts, raadslid

26 februari 2019 – 31 december 2024 :  Sebastiaan Coudré, raadslid

26 feebruari 2019 – 31 december 2024 :  Omer Graulus, raadslid

- bestuurder:

26 februari 2019 – 31 december 2024 :  Elmo Peeters, raadslid

26 februari 2019 – 25 augustus 2020 :  Marc Charlier, burgemeester

25 augustus 2020 – 27 januari 2022 : Kelly Merckx, raadslid

27 januari 2022 – 31 december 2024 : Yvette Schepers, raadslid (onder voorbehoud van verkiezing op volgende raad van bestuur)

- bestuurder met raadgevende stem

 26 februari 2019 – 31 december 2024 : Thomas Geyns, raadslid

Iverlek ov-afgevaardigde algemene vergadering

 26 februari 2019 – 31 december 2024 : Yvette Schepers, raadslid

- plaatsvervanger van de afgevaardigde voor de algemene vergadering

26 februari 2019 – 31 december 2024 : Omer Graulus, raadslid

- lid Regionaal Bestuurscomité Leuven

26 februari 2019 – 17 december 2019 : Hubert Keyaerts, raadslid

17 december 2019– 31 december 2024:  Dirk De Vos, raadslid

- lid raad van bestuur met raadgevende stem

26 februari 2019 – 31 december 2024 :  Willy Roeykens, raadslid

Logo Zenneland- afgevaardigde algemene vergadering:

26 februari 2019 – 28 januari 2019: Sam Wijnants

28 januari 2019– 31 december 2024 : Jan Trappeniers

- afgevaardigde in raad van bestuur:

26 februari 2019 – 28 januari 2019: Sam Wijnants

28 januari 2019– 31 december 2024 : Jan Trappeniers

O.V.S.G. vzw- afgevaardigde algemene vergadering

26 februari 2019 – 31 december 2024 : Mario Van Rossum, raadslid

- bestuurder

26 februari 2019 – 31 december 2024 : Mario Van Rossum, raadslid

Regionaal Landschap Dijleland vzw- effectief afgevaardigde algemene vergadering:

26 februari 2019 – 31 december 2024 : Mark Van Roy, raadslid

26 februari 2019 – 26 maart 2019: Kristina Eyskens, raadslid

- plaatsvervanger voor effectief afgevaardigde algemene vergadering

26 februari 2019 – 31 december 2024 : Sebastiaan Coudré, raadslid

Sociaal Wonen arro Leuven cvba-so
- afgevaardigde algemene vergadering:26 februari 2019 – 25 januari 2023 : Monica Van de Velde, raadslid26 januari 2023 – 31 december 2024 : Geert Goossens, raadslid
Toerisme Vlaams-Brabant vzwvertegenwoordiger algemene vergadering

26 februari 2019 – 31 december 2024 :  Sofie Lombaert, schepen

V.V.O.G. vzw(Vereniging voor openbaar groen)afgevaardigde algemene vergadering

26 februari 2019 – 31 december 2024 : Jan Trappeniers, raadslid

V.V.S.G. vzw- afgevaardigde algemene vergadering

26 februari 2019 – 31 december 2024 :  Elmo Peeters, raadslid

Poolstok cvba- effectief afgevaardigde algemene vergadering

26 maart 2019 – 31 december 2024 :  Kathelijne Verboomen

- plaatsvervangend afgevaardigde algemene vergadering

26 maart 2019 – 31 december 2024 : Jan Trappeniers, raadslid

VMM - CIW (Dijle-Zennebekken)- effectief lid bekkenbestuur

26 maart 2019 – 31 december 2024 : Werner Aerts, schepen

- plaatsvervanger bekkenbestuur

26 maart 2019 – 17 december 2019: Hubert Keyaerts, raadslid

17 december 2019 – 31 december 2024 : Dirk De Vos, raadslid

Zefier cvba- volmachtdrager algemene vergadering

26 maart 2019 – 31 december 2024 : Evelyne Vanbellingen

- plaatsvervangend volmachtdrager algemene vergadering

26 maart 2019 – 25 augustus 2020 : Marc Charlier, burgemeester

25 augustus 2020– 31 december 2024 :  Kelly Merckx, raadslid

Overlegcommissie Brussels Airport- afgevaardigde van het gemeentebestuur:

30 april 2019 – 31 december 2024 : Bram Peters, schepen

- plaatsvervangend lid

30 april 2019 – 31 december 2024 : Elmo Peeters, raadslid

Vrijetijdsregio Druivenstreek pv
  • bestuurder met stemrecht
augustus 2019 – 31 december 2024 : Christine Tinlot, schepen
Scholengemeenschap Khamsa ilvOCSG van de scholengemeenschap Khamsa- effectief lid van het beheerscomité van de scholengemeenschap Khamsa

31 maart 2022- 31 december 2024 : Kristina Eyskens

- plaatsvervangend lid van het beheerscomité van de scholengemeenschap Khamsa

31 maart 2022- 31 december 2024 : Lut Kint

- afgevaardigde namens het schoolbestuur van Tervuren

31 maart 2022- 31 december 2024 : Kristina Eyskens