Mantelzorg

Als je hulp biedt aan iemand die door ziekte, handicap of ouderdom tijdelijk of permanent zorgbehoevend is, ben je een mantelzorger. Je zorgt niet beroepshalve of als vrijwilliger voor iemand, maar omdat je een band met de zorgbehoevende persoon hebt. Dat maakt “mantelzorgen” zo uniek. Dat maakt ook dat mantelzorg niet afgebakend is én kan doorwegen na een tijd. Veel hangt af van de ziekte van de zorgbehoevende, het sociale draagvlak, de financiële situatie en andere factoren.

Ook in Tervuren zijn heel wat mantelzorgers actief. We organiseren heel wat activiteiten om hen beter te leren kennen en aan hun noden tegemoet te komen.

  • de praatcafés Dementie Druivenstreek. Voor het jaarprogramma ga je best naar www.facebook.com/mozaiek.druivenstreek
  • de bijeenkomsten ‘Dementie en nU’;
  • sprekersavonden met verschillende onderwerpen rond het thema zorg, zorgen voor en dementie.

Neem vrijblijvend contact op met de zorgconsulent.

Meer info?

Zorgconsulent
02 229 52 22
zorgconsulent@tervuren.be