MAR (milieuadviesraad)

De raad adviseert over diverse dossiers rond klimaat, natuur en milieu:

  • de uitvoering van natuurprojecten;
  • ontwerp beheersplannen (bv. bosbeheersplannen, bermbeheersplannen, beheersplannen voor holle wegen, parkbeheersplannen);
  • inrichtingsprojecten kaderend in een landinrichtingsplan;
  • planningsdocumenten met betrekking tot ruimtelijke ordening;
  • klimaatacties.

Meer info?

gp@tervuren.be