Meerjarenplan

Het meerjarenplan bevat de beleidskeuzes van het bestuur en de financiële vertaling ervan voor de periode van zes jaar en bestaat uit een strategische nota, een financiële nota en een toelichting. Het meerjarenplan wordt opgesteld  vóór het einde van het jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen.
Dit document heeft een dynamisch karakter en wordt jaarlijks, aan de hand van nieuwe opportuniteiten en uitdagingen bijgestuurd.