U bent hier

Meldpunt

Het meldpunt dient om problemen binnen Tervuren efficiënt te registreren en op te volgen zoals zwerfkatten, onduidelijke verkeerssignalisatie, verstopte grachten, sluikstort, onderhoud aan wegen en openbaar groen.

Maar er zijn ook enkele uitzonderingen. Beleidskwesties - zoals een straat omvormen tot fietsstraat - zijn moeilijk te verwerken via het meldpunt en kaart je best rechtstreeks aan bij de bevoegde schepenen. Je vindt hun contactgegevens hier.

Dienstverlening die de gemeente overlaat aan andere organisaties meld je rechtstreeks aan hen:

Onze organisatie streeft naar een klantvriendelijke dienstverlening en een vlotte afhandeling van je vragen en dossiers. Toch kan het gebeuren dat je niet tevreden bent wat kan leiden tot een klacht. De gemeente zal je klacht behandelen volgens een bepaalde procedure. Zo is er bepaald wat er precies onder een klacht wordt verstaan, wie de klacht zal behandelen, welke werkwijze er zal worden gevolgd en hoeveel tijd dit in beslag zal nemen. Met een klacht kan je hier terecht.