Mobiliteitsplan

Het mobiliteitsplan 2020 legt de grote lijnen van het mobiliteitsbeleid vast voor de komende jaren. De voornaamste doelstelling is om een vlotte en toegankelijke mobiliteit voor iedereen te combineren met een verhoogde verkeersveiligheid en leefbaarheid in Tervuren.  De goedkeuring is voorzien op de gemeenteraad van 30 juni 2020.

Downloads