Mobiliteitsraad

De mobiliteitsraad streeft een duurzaam mobiliteitsbeleid na op het grondgebied van de gemeente Tervuren, met als doel om de verkeersveiligheid, de verkeersleefbaarheid, de bereikbaarheid, de toegankelijkheid en het milieu te bevorderen. Dit gebeurt door middel van samenwerking en overleg met diverse actoren (verenigingen, diensten, burgers, instellingen, scholen en andere organisaties die actief zijn in de mobiliteitssector).

Meer info?

mobiliteit@tervuren.be