U bent hier

Nieuws

Het Woonloket is ten gevolge van de Coronacrisis tot nader order niet meer bereikbaar op het gemeentehuis. Ze blijven wel telefonisch en per e-mail alle vragen beantwoorden in verband met:

  • premies en fiscale voordelen
  • levenslang en aanpasbaar wonen
  • huren en verhuren
  • sociaal huren, sociaal lenen en sociaal kopen
  • de energielening: voor het financieren van energiebesparende werken in je woning.

Er kunnen voorlopig  dus ook geen afspraken gemaakt worden.

Contactgegevens:

0476 96 38 23

AC

Op woensdag 8 april zal Interrand het recyclagepark opnieuw openen. Om een toestroom te vermijden in de eerste weken, raden wij aan om een bezoek aan het containerpark toch nog even uit te stellen. Op die manier kan Interrand mensen die hoogdringend hun afval moeten wegbrengen, verderhelpen. Tijdens de eerste dagen worden maatregelen genomen om het verkeer in goede banen te leiden.

Interrand vraagt om enkele maatregelen strikt te volgen:
 

recyclagepark

Ondernemingen en winkels die door de coronamaatregelen verplicht moeten sluiten, kunnen online een hinderpremie aanvragen. Na de aanvraag wordt de premie binnen 14 dagen uitbetaald mits voldaan is aan alle voorwaarden. De hinderpremie bedraagt 4.000 euro en er is tijd tot 5 mei om de aanvraag in te dienen.

De aanvraag zelf doet u via https://www.aanvraagcoronapremie.be/. Opgelet: door het groot aantal gebruikers kan het even duren vooraleer u toegang krijgt tot de applicatie.

Omwille van de coronamaatregelen is het niet meer toegelaten om een wekelijkse markt te organiseren. Dus ook onze vrijdagmarkt zal voorlopig niet meer plaatsvinden.

Alvast bedankt voor het begrip.

De maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, hebben ook impact op het parkeren in onze gemeente. Daarom zijn de controles door parkeerbedrijf Indigo opgeschort. Zowel betalend parkeren als parkeren in de blauwe zones wordt niet meer gecontroleerd.

Uiteraard zal de politie foutparkeren nog steeds beboeten om de verkeersveiligheid te garanderen.

De ondergrondse parking Markt blijft open, het parkeerregime verandert er niet. Als Indigo de controles opnieuw opstart, wordt dit tijdig gecommuniceerd

Sinds 18 maart gelden een aantal versterkte maatregelen die ten minste tot en met 19 april van kracht blijven.

Een goede individuele handhygiëne en voldoende sociale afstand houden, blijven belangrijke maatregelen die iedereen moet opvolgen. Een strikte naleving ervan door iedereen, van jong tot oud, is noodzakelijk om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Burgerzin en solidariteit met de meest kwetsbare personen is onontbeerlijk.

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, worden een aantal nieuwe afspraken gemaakt.

1. Geen afspraken en huisbezoeken tenzij telefonisch afgesproken dat ze noodzakelijk zijn.

2. Er is telefonische permanentie voorzien waarbij de openingsuren uitgebreid worden. De momenten dat  de dienst gesloten was, zijn nu ook beschikbaar voor telefonische contacten. De bijkomende uren zijn maandagvoormiddag van 9u tot 12 uur, dinsdagnamiddag van 13.30 tot 16 uur en vrijdagnamiddag van 13.30 tot 16 uur.

Telefonische permanentie

De maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, hebben een grote impact op veel mensen. Vooral de kwetsbare groepen, zoals ouderen en mensen met een zwakke gezondheid kunnen vaak hulp gebruiken. Ook de zorgsector zit met een aantal noden. Tegelijk willen heel veel mensen bijdragen als vrijwilliger.

Interrand sluit met onmiddellijke ingang haar drie recyclageparken. Huisvuilophaling blijft gegarandeerd.

Alle Vlaamse recyclageparken gaan met onmiddellijke ingang dicht tot en met 4 april. Afhankelijk van de evolutie van het coronacrisis zal er bepaald worden of dit wel of niet verlengd wordt.

Afvalophalingen zijn prioritair en zullen tot nader order gewoon blijven doorgaan op de vaste ophaaldagen.

Meer info: www.interrand.be

Sinds 12 uur is de dienstverlening van ons gemeentehuis De Zevenster beperkt tot de hoogstdringende zaken tijdens de weekdagen. Uiteraard behandelen we alle vragen zoveel mogelijk telefonisch en online.

Het gemeentehuis is enkel fysiek toegankelijk voor wie een dringende afspraak heeft die niet op een andere manier afgehandeld kan worden.

Je kan onze diensten contacteren:

Burgerzaken: 02 766 53 53

Omgeving & wonen: 02 766 53 50

Sociaal huis: 02 766 52 02

Pagina's