Aanpak everzwijnen

Het Agentschap Natuur en Bos kreeg tussen december 2023 en maart 2024 welgeteld 71 meldingen van schade of waarneming door everzwijnen in Tervuren en aangrenzende gemeenten. Voldoende om in samenwerking met de gemeenten Tervuren, Kraainem en Huldenberg een project op te starten rond het beheer van e

Everzwijnen houden lelijk huis in Tervuren en omstreken. De dieren zijn van nature mensenschuw, maar ze zijn ook intelligent. Als ze mensen gaan associëren met voedsel dreigen ze hun schuwe gedrag te verliezen en begeven ze zich actief naar menselijke omgevingen. Het zijn en blijven echter wilde dieren die onvoorspelbaar kunnen reageren.

Wie schade ondervindt door de dieren of hen bijvoorbeeld spot in de omgeving van de woning, meldt dat het best zo snel mogelijk op www.wildinzicht.be. Een team van gemachtigde faunabeheerders van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) komt dan in actie. Het patrouilleert geregeld op het terrein en streeft ernaar om op huisbezoek te gaan bij elke schademelding.

Preventieve maatregelen

Eén standaardoplossing om van de everzwijnen af te geraken bestaat niet. Elke situatie wordt afzonderlijk onderzocht. Soms is louter informeren al voldoende. Wie weet welke leefgewoonten de dieren hebben, kan zelf leren wat die beter wel of niet doet om een everzwijn uit de tuin weg te houden. Maar in vele gevallen zijn gerichte preventieve maatregelen om de overlast te verminderen vereist.

De faunabeheerders zoeken  actief naar alternatieve manieren om dieren weg te leiden uit de woonwijken. Dat gebeurt door in te spelen op hun gedrag. Goed mogelijk dus dat je de faunabeheerders tijdens hun werk tegenkomt bij een wandeling in het bos. Je herkent hen aan hun kledij en de sticker op hun auto. Spreek hen gerust aan met je vragen, maar zorg dat ze altijd vlot en veilig hun werk kunnen doen.

Actief ingrijpen

Soms is actief ingrijpen vereist, zeker als de dieren in grote groep schade veroorzaken. Bij aanhoudende schade of uit veiligheidsoverwegingen kan het Everteam de keuze maken om een vangkooi te installeren. Dit gebeurt in samenspraak en na toestemming van de grondeigenaar. Op deze manier kan het team de everzwijnen op een gecontroleerde manier vangen en doden.  Uiteraard is dit steeds de laatste optie.

Een proefproject rond everzwijnen in Genk vorig jaar leverde goede resultaten op. Daarom besliste ANB om dezelfde aanpak ook in andere regio’s uit te rollen.

Wat kan ik zelf doen tegen everzwijnen?

  •         Scherm afval(zakken) en composthoop af.
  •         Voeder de dieren niet en laat geen afval of voedselresten achter.
  •         Plaats een stevig raster (minstens 20 centimeter ingegraven in de grond).
  •         Lijn je hond aan tijdens het wandelen.

Schade of everzwijn gespot? Meld het op www.wildinzicht.be.
Meer info: www.natuurenbos.be/everzwijn

Gepubliceerd op  woensdag 3 apr 2024 om 14:30 uur