U bent hier

Aantal inbraken in Tervuren daalt met 35%

De inbraakcijfers van de Politiezone Voer en Dijle (VODI) voor 2019 zijn bekend. Hieruit blijkt een daling van maar liefst 35% in vergelijking met 2018 in Tervuren. Extra agenten op het terrein en nieuwe technologieën om inbraken te voorkomen of op te lossen, blijken te werken.

Woninginbraak blijft een belangrijke prioriteit in onze politiezone. Bovendien hebben inbraken  een grote impact op het veiligheidsgevoel van de inwoners. In Tervuren werden in 2019 nog 90 inbraken geteld. Tijdens de eindejaarsperiode zijn er extra interventieploegen op de baan gebracht omdat dan de meeste inbraken worden gepleegd.

Daarnaast blijft onze zone ook inzetten diefstalpreventie en geeft het korps tips om een woning beter te beveiligen.

De schaalvergroting heeft wellicht bijgedragen tot een vermindering van de inbraken: het laat toe om meer interventieploegen op de baan te hebben en daarnaast specifieke acties rond inbraakpreventie te organiseren.

Het volledige persbericht kan je hier nalezen: https://www.politie.be/5908/