U bent hier

Aantal zetels in het bijzonder comité voor de sociale dienst

De algemeen directeur maakt bekend hoeveel zetels in het bijzonder comité aan de verschillende lijsten of groepen van lijsten toekomen.

De berekening van het aantal zetels per lijst of groep van lijsten gebeurt door het aantal zetels van het bijzonder comité (zonder de voorzitter) te delen door het aantal leden van de OCMW-raad en daarna te vermenigvuldigen met het aantal zetels dat elke lijst of groep van lijsten binnen de OCMW-raad heeft.

Bij het resultaat van deze bewerking is het aantal eenheden (cijfer voor de komma) gelijk aan het aantal rechtstreeks verworven zetels.

De niet-rechtstreeks verworven zetels worden daarna over de lijsten (of groepen van lijsten) toegewezen in afnemende volgorde van de decimalen (cijfers na de komma) van het resultaat van de bewerking. Bij gelijke decimalen telt het hoogste stemcijfer van de lijst of de groep van lijsten.

Dit levert volgende zetelverdeling in het bijzonder comité voor de sociale dienst op:

N-VA                                           3 zetels

CD&V                                          1 zetel

Groen+                                        2 zetels

Open Tervuren                           1 zetel

Tervuren Unie                            1 zetel