U bent hier

Nieuws

De aanhoudende droogte zorgt er voor dat het waterpeil dermate laag is dat men problemen vreest met de levering. De overheid vraagt dan ook met aandrang om zo weinig mogelijk leidingwater te gebruiken.
De Gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant besliste vandaag dat water van het openbaar waterdistributienetwerk niet meer mag gebruikt worden voor niet-essentiële toepassingen:

Door de aanhoudende droogte, infrastructuurwerken en een hoger verbruik dan normaal hebben bepaalde straten in Duisburg te kampen met een acuut lage waterdruk. Een aantal gezinnen kwamen hierdoor even zonder water te zitten. Samen met De Watergroep doet het bestuur er alles aan om dit probleem zo snel mogelijk op te lossen.

Beperk onnodig verbruik van leidingwater

Jij kan helpen door extra spaarzaam te zijn met het verbruik van leidingwater en dit te beperken tot strikt noodzakelijke toepassingen.

Enkele tips:

De voorbije drie weken konden we in het woon-zorgcentrum al een aantal maatregelen nemen die een positieve impact hebben op het welzijn van zowel bewoners als medewerkers. Stap voor stap voor worden ze nu uitgebreid. Sinds 18 mei is ook bezoek mogelijk onder voorwaarden. Goed nieuws ook over de meest recente testresultaten die allemaal negatief waren.

Versoepelingen

De bibliotheek voorziet in een basisdienstverlening onder de vorm van een “afhaal-dienstverlening”. Dat wil zeggen dat materialen gereserveerd en afgehaald kunnen worden binnen een bepaald tijdslot dat wordt toegekend. Deze dienstverlening blijft voorlopig zo behouden, ook na 18 mei.

Concreet betekent dit:

1. Telefonisch reserveren via 02 766 52 03

Op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag kan je tussen 9 en 12 uur bellen om materialen te reserveren of om een tijdslot af te spreken om gereserveerde materialen af te halen.

Vanaf vrijdag kan je terug een bezoek brengen aan de wekelijkse vrijdagmarkt. Je moet wel rekening houden met een beperkte toegang en de nodige veiligheidsmaatregelen.

Zo is de markt een gesloten zone waarbij je één richting volgt met een vaste in-en uitgang. Je marktbezoek start aan de kant van het politiekantoor, maar terugkeren op je traject is niet mogelijk. Uiteraard moet je de afstand van 1,5 meter bewaren, daarvoor worden aparte rijen met markeringen voorzien. Je kan ook gebruik maken van handgels.

Tegen het einde van de week heeft elke Tervurenaar een gratis herbruikbaar mondmasker in de bus. De 25.000 mondmaskers die de gemeente op 27 april besteld heeft, zijn vandaag aangekomen en worden de komende dagen aan huis bedeeld door het gemeentepersoneel. Hiermee wordt de vooropgestelde timing gerespecteerd en kan het gemeentebestuur zijn belofte nakomen.

Op korte tijd heeft het coronavirus ons leven duchtig overhoop gegooid. Met strikte maatregelen proberen we samen de verspreiding tegen te gaan:  handen wassen, afstand houden, zoveel mogelijk binnen blijven. Als we ziek worden staan bekwame zorgverleners en goede ziekenhuizen voor ons klaar. De armsten en meest kwetsbaren lopen echter het grootste risico, niet enkel hier, maar over de hele wereld. In een wereldwijde crisis moeten we ten volle beseffen dat we geen eiland zijn, maar wereldwijd verbonden.

Om te vermijden dat COVID-19 zich opnieuw snel verspreidt onder de bevolking, voert de Vlaamse overheid contactonderzoek uit.

Als iemand ziek wordt door het virus dat COVID-19 veroorzaakt, wordt aan die zieke persoon gevraagd met wie hij of zij contact heeft gehad. Het is immers mogelijk dat die personen ook besmet zijn. Vervolgens wordt die contactpersoon opgebeld via het nummer 02 214 19 19 (of sms 8811).

Na een bewogen periode keert de rust een beetje terug in het woonzorgcentrum. Zeker de bewoners moeten zich nog wat aanpassen aan de verhuis, maar alle medewerkers doen hun uiterste best om hen zo goed mogelijk op te vangen.

Sinds vorige week is het woonzorgcentrum opgedeeld in drie zones. Een afdeling waar de bewoners verblijven die positief werden getest, een afdeling voor de bewoners die negatief testten, maar toch verdachte symptomen hebben en een afdeling voor de bewoners met een negatief testresultaat zonder symptomen.

In het najaar wordt de driejaarlijkse gemeentelijke cultuurprijs Maurits Wynants uitgereikt. De prijs lauwert personen, organisaties of instellingen voor hun bijdrage tot een grotere uitstraling van de gemeente op cultureel of artistiek vlak. Heb je iemand in gedachten die Herman De Vilder kan opvolgen?
Geef je nominatie voor 31 juli door via vrijetijd@tervuren.be of vul de online vragenlijst in.

Pagina's