U bent hier

Alternatieve woonvormen

Samenhuizen is een term die iedereen tegenwoordig wel al eens gehoord heeft. Het biedt mensen de mogelijkheid om, met behoud van ieders privacy, ook zaken te delen met anderen. Dit kan gaan van een gemeenschappelijk berging tot zelfs een gemeenschappelijk leefruimte of keuken. Samenhuizen is een vorm van betaalbaar wonen, die vaak ook een ecologisch voordeel kan bieden en de gemeenschapsbanden versterkt.

Hierna worden twee veel voorkomende vormen van samenhuizen besproken, met name “cohousing” en “zorgwonen”.

COHOUSING

Bij cohousing heeft elk gezin zijn autonome volledig uitgeruste wooneenheid  binnen het grotere geheel, maar is er ook sprake van enkele gedeelde voorzieningen. De belangrijkste gemeenschappelijke voorziening bij cohousing is de gemeenschappelijke eetzaal waar door verschillende gezinnen gebruik van gemaakt wordt. Daarnaast kunnen onder meer ook de tuin, ruimtes met gereedschap, wasplaats of een polyvalente ruimte gemeenschappelijk zijn.

Een hedendaags voorbeeld van cohousing is een oude vierkantshoeve die gerenoveerd wordt en daarbij onderverdeeld wordt in verschillende “units” of wooneenheden. Delen van de hoeve en de bijhorende grond worden dan gebruikt voor voor gemeenschappelijke doeleinden. Er zijn vandaag echter ook steeds meer nieuwbouwprojecten die aan cohousing doen.

ZORGWONEN

Zorgwonen is het creëren van een kleinere (ondergeschikte) woongelegenheid binnen een bestaande (hoofd)woning zodat de zorgbehoevende en de zorgverstrekker onder één dak wonen. Hieraan zijn echter verschillende voorwaarden verbonden, zowel met betrekking tot de woning als met betrekking tot de personen.

Om in aanmerking te komen als zorgwoning moeten volgende voorwaarden vervuld zijn:

 • In de bestaande woning wordt gecreëerd.
 • De ondergeschikte wooneenheid vormt .
 • De ondergeschikte wooneenheid, de ruimten die gedeeld worden met de hoofdwoning niet meegerekend, maakt ten hoogste  uit van het bouwvolume van de volledige woning.
 • De hoofdwoning en de ondergeschikte woning zijn .
 • De creatie van een ondergeschikte wooneenheid gebeurt met het oog op het huisvesten van:
   • een persoon met een handicap
   • een persoon die in aanmerking komt voor een tegemoetkoming van de Vlaamse Sociale Bescherming (vroeger zorgverzekering)
   • een persoon die hulp nodig heeft om zelfstandig te wonen.
 • De zorgbehoevende personen kunnen zowel in de hoofdwoning als in de ondergeschikte woning wonen.

Goed om weten is dat ook huurwoningen in aanmerking kunnen komen als zorgwoning, mits toestemming van de eigenaar.

Zorgwonen moet online gemeld worden bij het omgevingsloket.

Wie meer wil weten, kan ook terecht op de website www.samenhuizen.be

Voor meer informatie over de premies, kijk op www.premiezoeker.be of wend je tot het woonloket.

Openingsuren Woonwijzer

De Zevenster, Markt 7a

Maandagnamiddag : enkel op afspraak

vrijdagvoormiddag: enkel op afspraak

Maak een afspraak

Je kan ook een afspraak maken via 0476 96 38 23.