U bent hier

Bredere parkpoort maakt plaats voor fietsers en voetgangers

Vanaf 6 januari wordt de parkpoort aan de Kastanjedreef verbreed van vier naar negen meter. Voor fietsers en voetgangers betekent deze verbreding alvast een veiligere oversteekplaats. Er wordt daarbij rekening gehouden met de erfgoedwaarde van de parkpoort. Ook voor plaatselijk verkeer biedt de verbreding een praktische oplossing.

Veilige oversteek voor voetgangers en fietsers

Op deze plek komen veel wandelaars en fietsers samen om over te steken. De verbreding maakt de verbinding tussen het park en de Koninklijke Moestuin een stuk veiliger voor hen. Daarnaast zal de Kastanjedreef op dit punt versmald worden om het doorgaand verkeer te vertragen. Aansluitend op deze plannen wordt ook de oversteek van de Koninklijke Moestuin naar de Broekstraat veiliger heraangelegd.

Ruimte voor fietssnelweg

De fietssnelweg (F29) tussen Brussel en Leuven doorkruist Tervuren, loopt via het bestaande fietspad van de Moestuin en sluit verder aan op het park. Er zullen veel fietsers blijven oversteken of afslaan richting Panquin. Een verbreding is een goede zaak voor die toekomstige stroom aan fietsers.

Praktische oplossing voor plaatselijk verkeer

In het verleden werden de twee pilaren van de smalle parkpoort regelmatig aangereden door vrachtwagens die ter plaatse kwamen voor werken, een levering of toegang nodig hadden tot het cultureel centrum. Met een verbreding is dit probleem alvast van de baan.

Nieuwe bomen vervangen verwijderde exemplaren

Vanaf 6 januari worden twee bomen geveld die in de opening van de bredere poort staan. Deze twee worden gecompenseerd door nieuwe bomen aan te planten in de Koninklijke Moestuin. Rond 17 januari volgen dan de werken om parkpoort effectief te verbreden.

Respect voor erfgoed

De muur rondom het park, de omwalling van het voormalige jachtdomein, heeft een erfgoedwaarde. Daarom gebeurt de verbreding dan ook volgens de regels van de kunst. Eens de opening een feit is, krijgen de bewaarde blauwe hardstenen en sierstukken opnieuw hun verdiende plaats op nieuwe pilaren.

Verkeersmaatregelen

Op 6 januari tussen 9 uur en 15 uur worden er twee bomen verwijderd in de Kastanjedreef. Voor de veiligheid van de weggebruikers worden er tijdelijke verkeersmaatregelen genomen:

  • De doorgang via de parkpoort wordt volledig afgesloten voor voetgangers, fietsers en gemotoriseerd verkeer (leveringen).
  • Voetgangers en fietsers worden omgeleid via de School Van Tervurendreef en via de trage verbinding in de Koninklijke Moestuin.
  • Er wordt geen gemotoriseerd verkeer toegelaten in het park, tussen de Capucijnenpoort (Duisburg) en de werfzone (parkpoort Tervuren centrum). Het gemotoriseerd verkeer wordt in beide rijrichtingen omgeleid via de Duisburgsesteenweg – Tervuren centrum.
  • In de Paleizenlaan en in de Kastanjedreef (tussen de Paleizenlaan en de parking Keizerinnendreef) wordt enkel plaatselijk verkeer toegelaten. De parking Keizerinnendreef blijft dus steeds bereikbaar via de Tervurenlaan – Paleizenlaan.

Vanaf 17 januari  om 9 uur tot en met 21 januari om 15 uur gaan er werkzaamheden door voor het verbreden van de parkpoort in de Kastanjedreef te Tervuren.
Uit veiligheidsoverwegingen wordt de doorgang door de parkpoort volledig afgesloten:

  • Geen doorgang door de parkpoort voor voetgangers en fietsers;
  • Leveringen (gemotoriseerd verkeer) mogelijk onder begeleiding van de werftoezichter;
  • Voetgangers en fietsers worden omgeleid via de School Van Tervurendreef.