U bent hier

Captatieverbod opgeheven

In juli is de gouverneur overgegaan tot het instellen van een captatieverbod op alle waterlopen in Vlaams-Brabant behalve op Zenne, Dijle, Kleine en Grote Gete, Demer en de kanalen Leuven-Dijle, Brussel-Charleroi en Brussel-Schelde. Deze maatregel was noodzakelijk omdat de toestand van verschillende ecologisch kwetsbare waterlopen achteruit ging en verschillende waterlopen dreigden droog te vallen. In oktober werd de maatregel versoepeld. Na de regenval in de afgelopen maanden oktober en november enerzijds en het feit dat de meeste landbouwgronden op dit ogenblik voldoende water bevatten en niet bijkomend bevloeid moeten worden, heeft het provinciale droogteoverleg onder voorzitterschap van de gouverneur nu beslist om het captatieverbod op te heffen. De opheffing wordt onmiddellijk van kracht.

In bijlage vind je het besluit.