U bent hier

Cijfers 2020 politiezone Voer en Dijle

Diefstal in gebouwen

157 inbraken
Wat de diefstallen in gebouwen betreft, kende de politiezone met 157 inbraken in 2020 een sterke daling met 60 feiten (-27,6%) ten opzichte van 2019. Hiermee volgt de politiezone - net zoals in 2019- de algemene dalende trend in heel het arrondissement Leuven, waar het aantal diefstallen uit gebouwen met 18,6% afnam. Van die 157 diefstallen met braak waren er 93 effectieve (buit gemaakt) en 64 pogingen. Een poging betekent dat er geen buit werd gemaakt, hoewel het gebouw misschien wel werd betreden en er schade kan zijn.

Pandemie
De stijging of daling van het aantal inbraken valt dikwijls moeilijk te verklaren, want er is steeds een samenspel van verschillende factoren, zoals preventie, toezicht door politie, wegenwerken,…  De invloed van de pandemie op het aantal inbraken liet zich vooral voelen tijdens de eerste lockdown.

Preventie en toezicht
De diefstalpreventieadviseurs van de politiezone Voer en Dijle legden 14 preventiebezoeken af op vraag van inwoners om advies te geven over hoe ze hun eigendom beter kunnen beveiligen tegen inbraken. 18 inwoners hebben een aanvraag ingediend tot het behalen van het Certificaat Inbraakveilig.

248 inwoners hebben gratis afwezigheidstoezicht aangevraagd.  Er werden door de politie 1.605 controles uitgevoerd. De politie kwam op onregelmatige tijdstippen langs en maakte een rondgang aan de woning.

Woninginbraak blijft een belangrijke prioriteit in de politiezone Voer en Dijle.  Door de pandemie werden er nogal wat geplande opleidingen geschrapt en konden er nog meer politiemensen op terrein ingezet worden in strijd tegen inbraak. In 2020 patrouilleerden er 146 extra anti-inbraakploegen, naast de reguliere patrouilleploegen die instonden voor de dagelijkse werking.     

Lokale markt van drugs

In 2020 stelde de politie 139 PV’s verdovende middelen op. In 2019 waren dat er 180. Er werd één (micro)plantage aangetroffen en 9 keer teelt van drugs.

Verkeersveiligheid

Ongevallencijfers
In 2020 noteerden we 95 ongevallen met gewonden. Dat zijn er 17 meer dan in 2019. Het is opvallend dat er bij 69% van deze ongevallen geen motorvoertuig betrokken was. Het ging om zachte weggebruikers die alleen ten val kwamen of met elkaar botsten. Door de pandemie werd er meer gefietst, wat het hoger aantal fietsongevallen verklaart. In 2020 vielen er 6 zwaargewonde verkeersslachtoffers, wat de helft minder is dan in 2019. In 2020 raakte geen enkel slachtoffer dodelijk gewond.

De politiezone Voer en Dijle richt zich wat verkeersveiligheid betreft voornamelijk op de belangrijkste oorzaken van gewonden in het verkeer: overdreven snelheid, alcohol en drugs, het niet dragen van de gordel en gebruik van gsm aan het stuur.

Rijden onder invloed
In 2020 werden 2.324 chauffeurs gecontroleerd op het al dan niet rijden onder invloed. Hiervan werden 40 bestuurders positief bevonden, 25 bliezen alarm. Het percentage overtreders steeg (1,7% in 2020, 0,6% in 2019, 1,1% in 2018). Er werden 4 chauffeurs betrapt op rijden onder invloed van drugs.

Snelheid
In 2020 werden 45.038 voertuigen gecontroleerd op snelheid met 211 bemande controles. Hiervan reed 20% te snel. Dit is een kleine stijging van het percentage overtreders tegenover 2019 (19%). Bovendien misten ook de onbemande camera’s hun doel niet. 1.928 chauffeurs reden te snel op de gewestwegen van het grondgebied en 94 negeerden het rood licht. 2.877 chauffeurs reden te snel op de gemeentewegen.

Gordel en gsm
28 chauffeurs kregen een PV voor het niet dragen van de gordel, 79 voor het gebruik van gsm aan het stuur.