U bent hier

College van burgemeester en schepenen en gemeenteraad bekend

De samenstelling van het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad is officieel. Ook de verdeling van de bevoegdheden is bekend.

Sinds de integratie van het gemeente- en OCWM-bestuur hebben het college van burgemeester en schepenen, het vast bureau en het directiecomité van Bexit dezelfde samenstelling en staan ze in voor het dagelijks bestuur. De gemeenteraad, OCMW-raad en raad van bestuur van Bexit  bestaan op hun beurt ook uit dezelfde personen en bepalen welke koers de gemeente vaart.

Meer info over de samenstelling van de gemeenteraad, OCMW-raad en raad van bestuur Bexit.

Bevoegdheden burgermeester en schepenen:

 

Burgemeester

Jan Spooren

algemeen beleid
politie en veiligheid
personeelsbeleid
Vlaams karakter, integratie en gemeenschapsvorming
communicatie, participatie & citymarketing

1ste schepen

Bram Peters

mobiliteit
ruimtelijke ordening
stedenbouw
wonen
onroerend erfgoed
milieu
dierenwelzijn

2de schepen

Mario Van Rossum

onderwijs
financiën
burgerzaken
IT

3de schepen

Werner Aerts

openbare werken

4de schepen

Sofie Lombaert

jeugd
toerisme
internationale samenwerking
ontwikkelingssamenwerking
lokale economie

5de schepen

Christine Tinlot

cultuur
sport
verenigingsleven

6de schepen

Lut Kint

sociale zaken
welzijn en gezondheid
kinderopvang en gezinsbeleid
seniorenbeleid
gelijke kansenbeleid en toegankelijkheid
voorzitter bijzonder comité sociale dienst