Definitieve verkeersmaatregelen Moorsel

Van oktober 2022 tot en met maart 2023 werden er tijdelijke verkeersmaatregelen genomen om het sluipverkeer te voorkomen. Tijdens het participatiemoment dat er op volgde, besproken de inwoners de verschillende proefopstellingen en mogelijke verbeteringen. Na drie proefopstellingen en participatie met de buurt is de kogel dus door de kerk. Het resultaat? Een reeks concrete acties op korte en middellange termijn die de omgeving veiliger en leefbaarder moeten maken.

Veilig naar school

Om de verkeersveiligheid rondom de school te verhogen, wordt er onder meer een schoolstraat ingevoerd. Zo vermijden we verkeerschaos op een druk moment: veel voetgangers, fietsers en auto’s die er parkeren. Schoolkinderen met de auto afzetten, kan voortaan via De Steenberg.

Moorselstraat: aanpassingen op korte en lange termijn

Voor de Moorselstraat zijn er twee fases gepland. Op korte termijn breidt de zone 30 uit vanaf de Kapuynstraat tot aan de Groenlaan. De zone 30 geldt van 7.30 tot 18 uur, buiten deze uren mag er 50 km/u gereden worden. Een flitspaal zal er de snelheid controleren. Bovendien verdwijnen de drie meest hinderlijke parkeerplaatsen om de doorstroming van het verkeer en dus ook de veiligheid te verbeteren.

Op lange termijn verdwijnen de meeste parkeerplaatsen om plaats te maken voor fietssuggestiestroken. In 2026 vinden er rioleringswerken plaats en dan wordt meteen de volledige Moorselstraat heraangelegd. Ook de verkeerslichten aan de school worden dan vernieuwd.

Focus op aangepaste snelheid

Belangrijk is dat er geen straten geknipt worden of eenrichtingsstraten komen in of bij de Groenlaan. De nadruk ligt op een vlotte verkeersdoorstroming, maar dan wel aan een aangepaste snelheid. Verspreid over de Vogeltjeswijk komen er maatregelen die te snel rijden voorkomen: kruispunten scherper maken zoals in de Bloemetjeswijk of de rijbaan versmallen met plantvakken of bredere voetpaden.

Eenrichtingsstraat aan voetbalveld

Ter hoogte van het voetbalveld aan de Vinkenlaan kiezen we wel voor een eenrichtingsstraat om de parkeerdruk in goede banen te leiden.

De volledige lijst met maatregelen: denkmee.tervuren.be

Gepubliceerd op  donderdag 9 nov 2023 om 08:30 uur