Erfgoedpremie voor Sint-Pauluskerk in Vossem

Onze gemeente nam begin dit jaar deel aan een thema-oproep voor projecten met focus op dakrestauraties en stabiliteitswerken. De Sint-Pauluskerk van Vossem voldoet alvast aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een erfgoedpremie. De uit te voeren werken omvatten inderdaad de verbetering van de stabiliteit, maar ook gevel- en dakrenovaties. Het Agentschap Onroerend Erfgoed bracht ons op de hoogte van de maximumpremie van 525.000 euro omdat het over een beschermd monument en eredienstgebouw gaat dat goed onderhouden is. De volgende stap: het definitieve premiedossier indienen voor 1 februari 2024. In juni 2024 volgt dan de definitieve goedkeuring, waarna gestart kan worden met de aanbesteding voor deze restauratiewerken.

Gepubliceerd op  woensdag 26 jul 2023 om 15:14 uur