U bent hier

Evaluatie corona-aanpak woonzorgcentrum

In april 2020 werd het woonzorgcentrum Zoniën getroffen door het coronavirus. Dankzij het engagement en de inzet van de hele personeelsploeg kon het virus na 5 weken ingedijkt worden. Daarop heeft het woonzorgcentrum een evaluatie gemaakt van de corona-aanpak tijdens deze periode. Het volledige document met de samenvatting vind je onderaan op deze pagina.

Bevraging

In de zomermaanden lanceerden we bij bewoners, familieleden, medewerkers, vrijwilligers en anderen een bevraging waarbij gepolst werd naar hoe ze de periode ervaren hadden. De bevindingen werden samengebracht in een evaluatierapport.

Evaluatie

De bedoeling van de evaluatie was om stil te staan bij de voorbije periode en de genomen maatregelen. Op die manier kunnen we onze werking bijsturen, leren voor de toekomst en ons maximaal voorbereiden op een eventuele nieuwe golf.

De evaluatie omvat een aantal bevindingen en acties rond de volgende thema’s:

• collegialiteit

• angst en verdriet

• algemeen beleid en beschermende maatregelen

• leiding en erkenning

• medisch beleid

• communicatie

• persoonlijke beschermingsmaterialen

• infrastructuur

Actieplan

De bevindingen die uit de bevraging naar voor kwamen, werden verwerkt in de dagelijkse werking, maar ook in een actieplan. Tot nu toe zijn er al heel wat inspanningen geleverd.

Het actieplan omvat de volgende elementen:

  • participatieve aanpassing van het uitbraakplan
  • uitbouw van een strategische noodvoorraad van persoonlijk beschermingsmateriaal
  • extra aandacht voor de infrastructuur
  • focus op handhygiëne en het toepassen van preventieve maatregelen
  • doorstart van de werkgroepen
  • coaching van de medewerkers
  • aangepaste interne en externe communicatie
  • verhogen van de betrokkenheid van de medewerkers
  • het creëren van een aangename en positieve werksfeer

Voor alle betrokkenen was 2020 een bijzonder zwaar jaar. 2021 kondigt zich alvast aan met nieuwe uitdagingen. Toch vatten we het jaar met volle moed aan en bedanken we nogmaals de medewerkers voor hun ongelofelijke inzet en de bewoners en familieleden voor hun begrip en medewerking.

Nog vragen of suggesties? Contacteer ons: directie.zonien@tervuren.be of 02 767 84 88