U bent hier

FC Moorsel krijgt voetbalterrein in kunstgras

Het schepencollege van Tervuren nam een princiepsbeslissing om het huidige voetbalterrein van FC Moorsel aan de Vinkenlaan te vervangen door een kunstgrasveld. De voorbereiding van het dossier werd  opgestart met een overleg tussen een delegatie van de voetbalclub en de gemeente. De effectieve aanleg van het terrein is voorzien in mei 2020.

Dankzij de inzet en het knappe werk van een aantal vrijwilligers floreert de jeugdwerking van FC Moorsel opnieuw sinds enkele jaren. Het groeiend aantal ploegen creëerde echter een toenemend capaciteitsprobleem op het grasterrein aan de Vinkenlaan. De aanleg van een volwaardig kunstgrasveld in Moorsel moet dit probleem oplossen. Deze beslissing past in de visie van het bestuur om de voetbalinfrastructuur te verspreiden over de verschillende deelgemeenten. Het kadert tevens in de ruimere ontwikkeling van sportvelden in Tervuren waarin ook de aanleg van een nieuw hockeyveld reeds werd gebudgetteerd.

Kunstgrasveld biedt antwoord op capaciteitsprobleem

Met de aanleg van een kunstgrasveld komt de gemeent tegemoet aan de gerechtvaardigde en nijpende vraag van de club. Het bestuur vindt het belangrijk om het waardevolle vrijwilligerswerk van clubs te ondersteunen en onze jongeren voldoende gelegenheid tot sporten te bieden.

FC Moorsel nauw betrokken bij uitvoering project

De verdere uitwerking van het dossier zal in nauw overleg met de mensen van FC Moorsel gebeuren. Zij weten het best wat de praktische noden van het voetbalgebeuren zijn en het bestuur wil hun suggesties dan ook zoveel als mogelijk meenemen in het finale ontwerp van het nieuwe terrein.

Duidelijkheid is belangrijk voor toekomst van de club

Door de overvloed aan trainingen en matchen was het terrein vaak onbespeelbaar en een kunstgrasveld is de enige manier om de toekomst van de club op lange termijn veilig te stellen. Deze beslissing van het schepencollege en de duidelijke timing nemen veel onzekerheid weg bij bestuur, spelers en ouders.