U bent hier

Gemeentebestuur kiest resoluut voor gezond financieel beleid

Op een Gemeenteraadscommissie werd zopas het financieel meerjarenplan 2020 – 2025 van Tervuren voorgesteld. Daarin wordt de kwalitatieve dienstverlening verdergezet, de uitstaande schuld verlaagd met 30 % en 36 miljoen euro geïnvesteerd. Bovendien komt er geen belastingverhoging.

In dezelfde filosofie van financiële verantwoordelijkheid op langere termijn, wordt ervoor gezorgd dat ook de volgende bestuurscoalitie in 2025 de nodige financiële ademruimte krijgt. Tegelijkertijd blijft het huidige niveau van de dienstverlening behouden: zo wordt er niet geraakt aan het personeelsbestand en de werking van de gemeentelijke organisatie wordt verder geoptimaliseerd.

Een ambitieus maar realistisch investeringspakket moet een verdere modernisering van de gemeentelijke infrastructuur garanderen. In het hele plan wordt ten slotte de belofte gehouden om de belastingen niet te verhogen.  

Evenwichtige begroting

Met evenwichtige keuzes en de nodige creativiteit is het bestuur erin geslaagd om de doelstellingen van het bestuursakkoord ook financieel waar te maken. Binnen het investeringspakket van 36 miljoen euro is  het nodige evenwicht tussen de bevoegdheidsdomeinen gerespecteerd  en alle deelgemeenten komen voldoende aan bod.