U bent hier

Informatie verzending fiscale fiches door de Pensioendienst

Wanneer worden de fiscale fiches verstuurd?

De verzendingen zijn gestart begin maart 2021. Elke gepensioneerde zal zijn fiscale fiche ten laatste in de loop van april 2021 ontvangen.

Hoe worden de fiscale fiches verstuurd?

Alle gepensioneerden vinden hun fiscale fiche ten laatste half april 2021 terug op mypension.be.

Buitenland

Gepensioneerden die in het buitenland wonen, ontvangen hun fiscale fiche:

 • via de post;
 • via mypension.be;

en

 • via hun eBox.

België

Gepensioneerden die in België wonen, ontvangen hun fiscale fiche:

 • via mypension.be;

en

 • via hun eBox.

Er worden geen papieren versies gestuurd. Alle gepensioneerden kunnen hun fiscale fiche via mypension.be raadplegen.
Bovendien is een papieren versie van de fiscale fiche in België niet nodig, want de Federale pensioendienst bezorgt de fiscale fiches tijdig en correct aan de FOD Financiën. En de FOD Financiën gebruikt deze gegevens bij de voorbereiding van de belastingaangifte van de gepensioneerde.

Uitzonderingen

Er worden wel nog papieren versies verstuurd naar:

 • gepensioneerden die hun aangifte vorig jaar op papier deden;
 • gepensioneerden die geen voorstel tot vereenvoudigde aangifte ontvangen;
 • huwelijkspartners, van wie de gepensioneerde partner in de loop van 2020 overleden is;
 • bewindvoerders.

Wil je toch een papieren versie (of duplicaat) aanvragen? Dat kan.

Je kan je fiscale fiche altijd printen via jouw online pensioendossier op mypension.be, vanaf het moment dat deze elektronisch beschikbaar is.

Vanaf 19 april kan je ook een papieren versie aanvragen:

 • via een aanvraagmodule die we op onze webpagina fiscale fiche plaatsen vanaf 19 april;
 • via een online contactformulier;
 • door te bellen naar de Pensioenlijn 1765 (of het betalend nummer vanuit het buitenland: +32 78 15 1765) – optie 4 kiezen na de taalkeuze.

Hou zeker je rijksregisternummer bij de hand.

Meer info over de fiscale fiches kan je terugvinden op de website: https://www.sfpd.fgov.be/nl/betaling/fiscale-fiche