U bent hier

Mantelzorgpremie aanvragen of verlengen

Al wie onbetaald, niet beroepsmatig en op regelmatige basis zorg opneemt voor een familielid, buur of vriend doet aan mantelzorg. Mantelzorgers van zorgbehoevende personen die in Tervuren wonen, kunnen sinds 2018 aanspraak maken op een gemeentelijke mantelzorgpremie.

Hoeveel?

De mantelzorgpremie bedraagt 300 euro op jaarbasis (25 euro per maand), ongeacht het inkomen van de mantelzorger.

Hoe aanvragen?

Het aanvraagformulier dient zowel door de mantelzorger als de zorgbehoevende ingevuld en ondertekend te worden. Een dossier kan ingediend worden wanneer ook de "verklaring op eer" en het attest van de Vlaamse Zorgkas is toegevoegd. Het volledige reglement en het aanvraagformulier kan je terugvinden op de webpagina via de link hieronder. 

Hoe verlengen?

Al wie de premie in 2018 ontving, dient zelf een verlenging aan te vragen wanneer het attest van de zorgkas nog doorloopt in 2019. Daartoe vul je een nieuw aanvraagformulier in en voeg je opnieuw een copie van het attest van de zorgkas bij.

Een maatschappelijk assistent komt op huisbezoek na ontvangst van uw aanvraag.

Meer info