U bent hier

Nieuws

Door werken aan het wegdek zal de Kerkstraat vanaf maandag 22 augustus tot en met woensdag 31 augustus afgesloten worden voor alle gemotoriseerd verkeer. De handelaars blijven gedurende de volledige periode wel bereikbaar per fiets of te voet.

Welke maatregelen worden er genomen?

  • Gedurende de volledige periode geldt er een parkeerverbod in de Kerkstraat.
  • Het verkeer wordt enkel toegelaten komende van de Markt naar de Brusselsesteenweg.

Omleidingen voorzien

Het Agentschap Natuur en Bos meldt dat vanaf morgen 11 augustus, de risicocode voor natuurbranden in Vlaanderen wordt opgeschaald van oranje naar rood! De aanhoudende droogte en voorspelde hittegolf tijdens de volgende dagen zorgen er voor dat de bossen en natuurgebieden makkelijk vuur kunnen vatten.

Roken en/of vuur maken is sinds deze week permanent verboden in bossen en natuurgebieden. Respecteer deze richtlijn dan ook goed. Een kleine vonk kan immers snel overgaan in een grotere brandhaard.

Vandaag maakten meer dan 90 kinderen hun opwachting aan de ingang van de gebouwen van het GITO van Tervuren voor de opstart van de zomerschool. Ze werden met open armen ontvangen door een team van enthousiaste en gedreven monitoren. In de komende 10 dagen worden de kinderen op een speelse en leuke manier ondergedompeld in een taal- en wiskundebad. Er wordt ook ingezet op het psychosociaal welbevinden aan de hand van leuke uitstapjes en workshops. De zomerschool is de ideale manier om de kindjes voor te bereiden om op 1 september het nieuwe schooljaar met zelfvertrouwen aan te vatten.

Als beheerder van de parkmuur heeft de Regie der Gebouwen de Leuvense poort afgesloten omdat er gevaar is op vallende brokstukken. Er komt een betere bescherming die een veilige doorgang voor wandelaars en fietsers moet verzekeren. In afwachting van die oplossing zal de poort vermoedelijk tot eind september afgesloten zijn. De definitieve renovatie van de Leuvense poort is voorzien in 2024.

Van 28 augustus tot en met 16 september wordt het verhoogde kruispunt aan de Merenstraat, Schonenboomstraat en Overijsesteenweg in Duisburg heraangelegd.

Welke hinder mag je verwachten?

Het gemeentebestuur heeft het licht op groen gezet voor de werkzaamheden die op 1 augustus starten in het kader van de heraanleg van het fietspad vanaf het Vierarmenkruispunt, richting Brussel.

Het gaat over het fietspad in het bos, komende vanuit Brussel, tot aan het Vierarmenkruispunt.

Al wie regelmatig fietst vanuit Brussel, richting Tervuren, zal merken dat er vanaf maandag 1 augustus werken starten aan het fietspad vanaf het Vierarmenkruispunt, in het bos richting Brussel. De voorziene einddatum is 15 september.

In verschillende natuur- en bosgebieden in Vlaanderen is het op dit moment erg droog en dat brengt snel een groot risico op brandgevaar met zich mee. Elk bijkomend risico op brand door het maken van vuur of roken in natuur- en bosgebieden moet dan ook vermeden worden.

Vanaf zaterdag 16 juli 2022 zal in de hele provincie Vlaams-Brabant een onttrekkingsverbod op de onbevaarbare waterlopen en publieke grachten gelden. Dit betreft alle stroomgebieden in onze provincie: het Dijle-Zennebekken, het Demerbekken, het Denderbekken en het Beneden-Scheldebekken. Deze beslissing komt er naar aanleiding van de aanhoudende droogte en de zeer lage waterstand in de waterlopen.

Wil je je hoge energiefactuur graag omlaag, dan kan het interessant zijn om je woning beter te isoleren of zonnepanelen op je dak te leggen. Om je hierin te ondersteunen, kan je via de Klimaatalliantie van de 5 gemeenten van de Druivenstreek gratis renovatiebegeleiding aanvragen of de mogelijkheden voor zonnepanelen laten verkennen.

Gratis renovatiebegeleiding 

Het einde van de oorlog in Oekraïne is helaas nog niet in zicht. Op 1 september start het nieuwe schooljaar. Ook kinderen uit Oekraïne die het statuut van tijdelijk ontheemde hebben, zijn verplicht zich in te schrijven in een school vanaf de leeftijd van 5 jaar tot 18 jaar als ze 60 dagen in ons land verblijven.

Pagina's