Meer groeikansen voor GITO Tervuren met een sterke partner

Het schepencollege van Tervuren heeft principieel beslist om het Gemeentelijk Instituut voor Technisch Onderwijs (GITO) vanaf 1 september 2024 over te dragen aan de scholengroep SCOOP van het Gemeenschapsonderwijs (GO!).

Het GITO is een goede school die kwaliteitsvol technisch en beroepsonderwijs aanbiedt. Onder impuls van de directeur en het schoolteam is het GITO een dynamische school, die een unieke plaats heeft in het onderwijsaanbod in onze gemeente. Dankzij het team, zijn ligging en de moderne schoolinfrastructuur heeft het GITO veel groeimogelijkheden.

De gemeente wenst de huidige kwaliteit van het onderwijs in het GITO ook in de toekomst te kunnen verzekeren. Het Gemeenschapsonderwijs is uitstekend geplaatst om als inrichtende macht het GITO, en met name zijn personeel en leerlingen, te ondersteunen in zijn ontwikkeling. Met een sterke pedagogische begeleidingsdienst, nascholingsmogelijkheden, het implementeren van technologische tendensen en het netwerk van de scholengroep SCOOP zal het GITO verder werk kunnen maken van toekomstgericht en kwaliteitsvol onderwijs voor elke leerling.

Continuïteit voor de leerlingen en hun ouders

Voor de leerlingen en hun ouders verandert deze overheveling niets. Het GO! engageert zich ertoe de huidige vestiging en het onderwijsaanbod te behouden. Samen met de directie en het schoolteam zal het GO! er alles aan doen om de sterke reputatie van het GITO verder uit te bouwen.

Engagementen van het gemeentebestuur

De komende maanden maken het gemeentebestuur en SCOOP verdere afspraken om de overdracht zo vlot mogelijk te laten verlopen. Het gemeentebestuur zal de directie, de leerkrachten en de leerlingen in deze overgangsfase maximaal ondersteunen en bijstaan.

Gepubliceerd op  woensdag 15 nov 2023 om 16:06 uur