U bent hier

Nieuws uit het woonzorgcentrum

Vaccinatiecampagne in woonzorgcentrum Zoniën afgerond

Vorige week vrijdag kregen de laatste bewoners en medewerkers van het woonzorgcentrum de 2de dosis van het vaccin tegen COVID-19.  Bijna 80% van de medewerkers werd gevaccineerd. Een mooi resultaat!

Versoepelingen binnen Zoniën

Er komen heel wat vragen over een mogelijke versoepeling van de bezoekregeling in Zoniën. Dat is begrijpelijk nu de vaccinatiecampagne bij bewoners én medewerkers is afgerond.

Toch benadrukt de overheid dat er ook naar de algemene viruscirculatie in de samenleving moet gekeken worden. Ook op de vraag of mensen die al gevaccineerd zijn anderen kunnen besmetten, is er nog geen duidelijk antwoord gekomen.

Het Agentschap Zorg en Gezondheid is bezig met het uitwerken van een richtinggevend kader dat rekening houdt met de vaccinatiesituatie in het woonzorgcentrum, de algemene viruscirculatie en zijn impact op ziekenhuisopnames en sterftecijfers, en het advies van de experten-commissie. Tot zolang blijft de bestaande bezoekregeling van kracht.

Wat de interne werking betreft, kunnen al  een aantal versoepelingen.  Bewoners zullen tijdens de maaltijden, tijdens activiteiten enz. niet langer de 1,5 meter afstand van mekaar moeten respecteren. De activiteiten zullen ook terug voor meer bewoners tegelijkertijd toegankelijk zijn. De medewerkers blijven wel steevast het mondmasker dragen én wanneer een bewoner op een andere afdeling op bezoek gaat, gelden de regels rond sociale afstand en mondmaskerplicht.

Vaccinatie binnen assistentiewoningen

Vanuit het Agentschap Zorg en Gezondheid kregen we de mogelijkheid om het vaccin te reserveren voor de bewoners van de assistentiewoningen De Vlonder. Zij zullen dus binnenkort gevaccineerd worden tegen COVID-19. De concrete vaccinatiedatum werd nog niet bepaald. De bewoners werden wel al persoonlijk ingelicht hierover.