U bent hier

Nieuws uit het woonzorgcentrum

De voorbije drie weken konden we in het woon-zorgcentrum al een aantal maatregelen nemen die een positieve impact hebben op het welzijn van zowel bewoners als medewerkers. Stap voor stap voor worden ze nu uitgebreid. Sinds 18 mei is ook bezoek mogelijk onder voorwaarden. Goed nieuws ook over de meest recente testresultaten die allemaal negatief waren.

Versoepelingen

De eerste maatregelen gaven de bewoners extra mogelijkheden voor beweging en sociaal contact: zo kunnen bewoners die positief testten rondlopen op hun afdeling en contact hebben met elkaar. De andere bewoners wandelen met de kinesist op de gang en hebben contact met familieleden via het raam en het terras. Sinds kort mogen ook de bewoners die negatief testten in de gangen wandelen en contact hebben met elkaar zolang ze de sociale afstand respecteren. Ook kleine activiteiten met maximaal vier personen zijn weer mogelijk.

Afspraken met de kapper en de pedicure starten weer op vanaf 25 mei.

Uitbreiding groene zone

Op dit moment blijven de meeste bewoners in goede zin evolueren. Daarom kan vanaf vrijdag de afdeling met initieel positief geteste bewoners opnieuw een negatieve (groene) afdeling worden, met uitzondering van enkele bewoners. In de zone van bewoners met verdachte symptomen kan iedereen na het weekend normaal gezien ook naar de negatieve groene zone. Al deze bewoners zijn uiteraard opnieuw geëvalueerd door de artsen. Er blijft  evenwel een “bufferzone” voorzien voor bewoners die nog niet naar de groene zone kunnen.

Verhuis naar eigen kamer

In de loop van de volgende weken mogen de meeste bewoners dus terug naar hun eigen kamer. Die verhuis gebeurt stap voor stap en in nauw overleg met bewoners en hun familie. Zo kan alles rustig verlopen met de nodige maatregelen zoals de grondige reiniging en ontsmetting van alle kamers.

Bezoek mogelijk

Van de overheid kwam de toelating om een bezoekregeling uit te werken vanaf 18 mei rekening houdend met de uitgangspunten die ze opleggen. Ook in ons woon-zorgcentrum is een plan uitgewerkt om ervoor te zorgen dat bezoek mogelijk is sinds maandag.  

Er zijn drie uitgangspunten:

  • de gezondheid van alle bewoners, bezoekers en personeel staat voorop
  • aandacht voor het psychosociaal en relationeel welzijn van de bewoners en hun omgeving
  • rekening houden met de mogelijkheden van het woonzorgcentrum, met het personeel en begrijpen dat de voorbereiding van zo’n bezoekregeling tijd vraagt

Concreet is er op dit ogenblik om de veertien dagen bezoek mogelijk voor de bewoners die negatief testten. Per bewoner is er maximaal één persoon toegelaten gedurende 30 minuten. Mondmaskers zijn verplicht en de sociale afstand van 1,5 meter moet uiteraard gerespecteerd worden. De bezoekregeling wordt geëvalueerd en eventueel bijgestuurd waar nodig. Een stap terug zetten kan ook als de omstandigheden dat vragen. De bewoners kijken er alvast heel erg naar uit.

Alle medewerkers blijven het beste van zichzelf geven om voor elke bewoner de best mogelijke zorg te bieden. Ze doen er bovendien alles aan om de familieleden zo goed mogelijk te informeren en de vele vragen en bezorgdheden te beantwoorden. Ook vanuit de gemeente wordt het woonzorgcentrum zoveel mogelijk ondersteund. Met grote dank en waardering voor al die medewerkers die zich dag na dag blijven inzetten.