U bent hier

Nieuws uit het woonzorgcentrum

Vaccinatiecampagne in woonzorgcentrum Zoniën afgerond

In het wzc werd meer dan 80% van bewoners en medewerkers  gevaccineerd. Een mooi resultaat!

Versoepelingen binnen Zoniën

Er komen heel wat vragen over een mogelijke versoepeling van de bezoekregeling in Zoniën. Dat is begrijpelijk nu de vaccinatiecampagne bij bewoners én medewerkers is afgerond.

Toch benadrukt de overheid dat er ook naar de algemene viruscirculatie in de samenleving moet gekeken worden. Ook op de vraag of mensen die al gevaccineerd zijn anderen kunnen besmetten, is er nog geen duidelijk antwoord gekomen.

Het Agentschap Zorg en Gezondheid is bezig met het uitwerken van een richtinggevend kader dat rekening houdt met de vaccinatiesituatie in het woonzorgcentrum, de algemene viruscirculatie en zijn impact op ziekenhuisopnames en sterftecijfers, en het advies van de experten-commissie. Tot zolang blijft de bestaande bezoekregeling van kracht.

Wat de interne werking betreft, kunnen al  een aantal versoepelingen.  Bewoners zullen tijdens de maaltijden, tijdens activiteiten enz. niet langer de 1,5 meter afstand van mekaar moeten respecteren. De activiteiten zullen ook terug voor meer bewoners tegelijkertijd toegankelijk zijn. De medewerkers blijven wel steevast het mondmasker dragen én wanneer een bewoner op een andere afdeling op bezoek gaat, gelden de regels rond sociale afstand en mondmaskerplicht.

Inzet digitale middelen

Ook in Zoniën worden de digitale middelen volop ingezet. Familieleden worden opgeroepen om er massaal gebruik van te maken zodat er op die manier contact mogelijk gemaakt wordt tussen bewoners en kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Bovendien werd er onlangs een live concert gestreamd tot in de leefruimtes. Cultuur, rechtstreeks tot in het wzc, iets waar we blijvend zullen op inzetten.

Vaccinatie binnen assistentiewoningen De Vlonder afgerond

Niet alleen de bewoners van het woonzorgcentrum maar ook de bewoners van de assistentiewoningen werden reeds collectief gevaccineerd.  Ook daar is alles vlot verlopen.