U bent hier

Nieuws uit het woonzorgcentrum

Vorige week vernam het woonzorgcentrum dat een bewoner van afdeling De Linde positief testte in het ziekenhuis. Deze bewoner werd opgenomen met andere klachten die geen verband houden met Covid-19.

Onmiddellijke testing

Als gevolg werd meteen het uitbraakplan toegepast. Daarbij werden alle bewoners en medewerkers van De Linde getest. Van de 66 testen bleken er drie positief:

  • één medewerker en één bewoner die in het verleden een besmetting doorgemaakt hebben. Een tweede test toonde aan dat het om een oude besmetting gaat en dat ze niet meer besmettelijk zijn.
  • een derde bewoner die nu verder onderzocht wordt om te kijken of er nog een kans is om anderen te besmetten.

Verblijf op de kamer

Uit voorzorg blijven alle bewoners van De Linde nog enkele dagen op de kamer. Voor de bewoner die mogelijk nog anderen kan besmetten, worden extra beschermende maatregelen genomen door het zorgpersoneel en bezoekers.

Informatie en bezoekregeling

Medewerkers, familieleden en bewoners werden persoonlijk op de hoogte gebracht van de situatie en de testresultaten. De leidinggevenden beantwoorden alle mogelijke vragen en houden rekening met de bezorgdheden. Ook bezoek blijft mogelijk voor alle bewoners, uiteraard met de nodige veiligheidsmaatregelen en binnen de contactbubbel.

Op dit moment is er alvast geen reden is tot ongerustheid. Alle bewoners van De Linde voelen zich goed en vertonen geen symptomen. Het woonzorgcentrum volgt de situatie op de voet en neemt alle noodzakelijke maatregelen. Als er meer nieuws is, zullen de betrokkenen meteen geïnformeerd worden.

Met grote dank en waardering voor alle medewerkers die zich dag na dag blijven inzetten om voor elke bewoner de best mogelijke zorg te bieden.