U bent hier

Noodhulp aan Oxfam en Caritas voor Pakistan

Pakistan werd zwaar getroffen door rampzalige moessonregens en overstromingen
Meer dan 33 miljoen mensen of 15% van de bevolking zijn getroffen waarvan meer dan 1000 mensen zijn omgekomen. Veel gebouwen, landbouwgrond en vee zijn verwoest. Duizenden ontheemden verblijven nog steeds in tijdelijke kampen langs de weg. De wederopbouw vergt veel tijd en een zeer grote internationale solidariteit.
Het blijft onrechtvaardig dat Pakistan, zeer kwetsbaar voor klimaatverandering en slechts verantwoordelijk voor minder dan één procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen,
een hoge prijs betaalt voor de koolstofuitstoot van de rijkste landen.
Oxfam en Caritas werken samen met lokale partnerorganisaties en zorgen voor drinkbaar water, voedsel, sanitaire voorzieningen, hygiëne- en verzorgingskits en tijdelijke onderkomens om infecties en epidemieën te voorkomen.

Het gemeentebestuur heeft op advies van de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking financiële steun geboden. Je kan Oxfam of Caritas ook helpen door een gift via rekening
BE37 0000 0000 2828 van Oxfam België, Vier-Windenstraat 60, 1080 Brussel met als mededeling ‘9246 Pakistan’ of via rekening BE88 0000 0000 4141 van Caritas International, Liefdadigheidsstraat 43, 1210 Brussel met als mededeling ‘4823 Pakistan’.

Meer info: www.oxfambelgie.be of www.caritasinternational.be