U bent hier

Noodhulp voor de slachtoffers van corona in Kenia

De coronacrisis is nog lang niet voorbij. In landen zoals Kenia worden de armen niet alleen getroffen door het virus, maar ze zijn ook hun inkomen kwijt. Corona maakt de kloof tussen armen en rijken nog groter. Daarom steunt de gemeente de oproep van Oxfam-Solidariteit om gezinnen aan de rand van de samenleving in Kenia zoveel mogelijk te helpen met het hoogst noodzakelijke: medicatie, kleding, voedsel en hygiënische producten.

Steun noodzakelijk

Het gemeentebestuur heeft op advies van de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking financiële steun geboden. Door ook steun te geven helpt u rechtstreeks om de gevolgen van corona voor de armsten een beetje draaglijker te maken.  Dit kan via rekening BE37 0000 0000 2828 van Oxfam-Solidariteit, Vier Windenstraat 60, 1080 Brussel.

Info: www.oxfamsol.be