U bent hier

Noodhulp voor de slachtoffers van de bombardementen in Gaza

Na de bombardementen van mei 2021 heeft de bevolking van de Gaza strook meer dan ooit nood aan medische hulp. De vele gewonden en daklozen hebben dringend verdere verzorging, medicatie en bescherming tegen COVID-19 nodig. Psychologische hulp is ook noodzakelijk vermits de inwoners reeds getraumatiseerd zijn door aanhoudende dreiging en geweld. Dokters van de Wereld is er sinds 2006 actief in de zwaar beschadigde zorginstellingen en helpt mee om het gezondheidssysteem overeind te houden.

Steun noodzakelijk

Het gemeentebestuur heeft op advies van de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking financiële steun geboden. Je kan ook helpen om de humanitaire crisis in de Gazastrook wat draaglijker te maken. Dit kan via rekening BE26 0000 0000 2929 van Dokters van de Wereld, Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel.
Meer info:  www.doktersvande wereld.be