U bent hier

Oekraïense vluchtelingen in Tervuren

Ook onze gemeente en inwoners dragen hun steentje bij om Oekraïense vluchtelingen op te vangen. Hier geven we je graag een update.

Hoeveel vluchtelingen zijn er vandaag in onze gemeenten?

208 Oekraïners waarvan:

90 kinderen

17 mannen

101 vrouwen

Wie vangt deze mensen op?

Gastgezinnen

Op dit moment zijn 79 gastgezinnen bereid om een gezin op te vangen. Voorlopig vangen 14 van hen nog geen vluchtelingen op. De gemeente zorgt ervoor dat deze gastgezinnen goed geïnformeerd zijn en zoveel mogelijk praktische ondersteuning krijgen. We willen dan ook onze dank uitdrukken voor zoveel gastvrijheid.

Studentenhuis British School Brussels: hier worden drie families opgevangen.

Onze gemeente

Assistentiewoningen De Vlonder

We hebben twee appartementen voorzien waarvan één al bezet is door een familie. De sociale dienst van onze gemeente heeft gezorgd voor de inrichting van deze opvangplaatsen.

Elk zijn Huis

De sociale huisvestingsmaatschappij Elk Zijn Huis stelt tijdelijk 15 woningen in de Hubertilaan ter beschikking. Deze woningen staan al een tijdje leeg in afwachting van afbraak of renovatie en werden onlangs opgeknapt voor Oekraïense gezinnen. Deze woningen voldoen niet meer aan de normen voor sociale woningen, maar met wat opknapwerken voldoen ze wel aan de versoepelde woningkwaliteitsvereisten die gelden voor de tijdelijke opvang van Oekraïense vluchtelingen. Voor deze werken ontvangt Elk Zijn Huis subsidies van de Vlaamse overheid.

De meeste woningen zijn bijna klaar en moeten enkel nog ingericht worden. Dat gebeurt ook met de hulp van inwoners die meubelen en huisraad schenken. In deze woningen kunnen een 49-tal vluchtelingen opgevangen worden.

De “villa”

De voormalige conciërgewoning van het AfricaMuseum, ook wel de “villa” genoemd, staat momenteel leeg en is door het museum aangeboden als opvangplaats. Onze gemeentelijke diensten doen er alles aan om deze locatie binnen enkele weken instapklaar te maken. In de villa kunnen ongeveer 14 mensen terecht. Het gaat hier om semi-collectieve opvang waarbij mensen een aantal ruimtes delen.

FOD Financiën

Op de bovenste verdieping van het gebouw van FOD Financiën (beneden is het vaccinatiecentrum) kunnen 29 plaatsen voor noodopvang voorzien worden. Deze locatie is bedoeld voor collectieve opvang waarbij mensen zo snel mogelijk doorstromen naar een meer duurzame opvang. De huisraad die na een oproep mochten ontvangen van inwoners wordt hier al zeker goed benut.

Waarvan leven deze mensen?

De vluchtelingen kunnen rekenen op financiële bijstand van het OCMW. Dat heet een equivalent leefloon. Van dat inkomen ontvangt het gastgezin een bedrag om een aantal vaste kosten te dekken. Ook een eventuele huur wordt met het equivalent leefloon of eigen middelen betaald.

Gaan de kinderen hier naar school?

Op dit moment gaan er 15 kinderen naar school in de gesubsidieerde lagere scholen van onze gemeente:

GBS Moorsel: 7

GBS Tervuren: 2

GBS Vossem: 2

Mariaschool: 3

De Kattensprong: 1

Ook in de internationale scholen nemen leerlingen op:

The British School of Brussels: 49

The Courtyard: 4

Voorlopig zijn er geen leerlingen in de secundaire scholen.

Zomerklassen

Er wordt nu ook gekeken om tijdens de zomer een waardevolle opvang te kunnen bieden voor de Oekraïense kinderen.

Is er een aanbod voor volwassenen?

Café Oekraïne

Elke woensdag kunnen Oekraïnse vluchtelingen en vrijwilligersvan 9 tot 12 uur terecht in Zaal De Wilg van De Zevenster. Er is ruimte voor een babbel met een kop koffie, uitwisseling van tips en andere praktische zaken.

CVO Crescendo Tervuren

Hier wordt een aanbod uitgebouwd om volwassen Oekraïense vluchtelingen de basisvaardigheden van het Nederlands mee te geven. In de week van 23 mei start al een eerste groep van cursisten op.

Heb je nog vragen of wil je steun bieden? Mail naar hulpvooroekraine@tervuren.be