U bent hier

Nieuws

Word je dit jaar 16 jaar of ben je ouder? Bezorg je kinderen graag een toffe vakantie? Hou je van een speelse en creatieve sfeer? Verdien je graag een centje bij? Dan is animator op het speelplein Katapult misschien wel iets voor jou.

Informatiesessie Nettenberg

Heb je toch graag meer informatie hoe het er op het speelplein aan toegaat en hoe je animator kan worden? De afdeling Vrije tijd organiseert een informatie-sessie op woensdag 23 januari van 14 tot 15 u in Nettenberg, Hertenbergstraat 1, 3080 Tervuren. 

De samenstelling van het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad is officieel. Ook de verdeling van de bevoegdheden is bekend.

Sinds de integratie van het gemeente- en OCWM-bestuur hebben het college van burgemeester en schepenen, het vast bureau en het directiecomité van Bexit dezelfde samenstelling en staan ze in voor het dagelijks bestuur. De gemeenteraad, OCMW-raad en raad van bestuur van Bexit  bestaan op hun beurt ook uit dezelfde personen en bepalen welke koers de gemeente vaart.

De algemeen directeur maakt bekend hoeveel zetels in het bijzonder comité aan de verschillende lijsten of groepen van lijsten toekomen.

De berekening van het aantal zetels per lijst of groep van lijsten gebeurt door het aantal zetels van het bijzonder comité (zonder de voorzitter) te delen door het aantal leden van de OCMW-raad en daarna te vermenigvuldigen met het aantal zetels dat elke lijst of groep van lijsten binnen de OCMW-raad heeft.

Met de opening van het AfricaMuseum is er nood aan voldoende parkeerplaatsen voor de bezoekers. Het gemeentebestuur heeft altijd geijverd voor een goede definitieve oplossing bij de Regie der Gebouwen, de beheerder van het museum.

Definitieve parking

Als definitieve parking zal de pendelparking aan de tramterminus 44 worden uitgebreid, maar deze parking zal pas tegen eind 2020 beschikbaar zijn.

Tijdelijke oplossing

Sinds maandag 7 januari is de dienstregeling van De Lijn voor sommige lijnen aangepast.

Benieuwd of er een aanpassing is aan jouw vertrouwde lijn? Bekijk dan de dienstregeling op de website van De Lijn.

Voor Tervuren zijn er alvast de volgende wijzigingen:

- buslijn 830 Groenendaal – Tervuren – Zaventem - Machelen: op schooldagen worden extra ritten toegevoegd

- Voor de schoolbussen is er een kleine wijziging van de uren.

Ontdek of er voor jou iets verandert:

Er werd beslist om niet langer gratis rattenvergif uit te delen aan het onthaal van het gemeentehuis.
Deze beslissing kadert in de strengere regelgeving die sedert 17/6/2018 van kracht is.
Op het openbaar domein blijft de gemeente uiteraard verantwoordelijk voor de bestrijding van ongedierte.
Voor de bestrijding op privaat domein dien je beroep te doen op firma's gespecialiseerd in ongediertebestrijding.

Vanaf januari kan je in Tervuren gebruik maken van twee elektrische deelwagens. De wagens zullen zich in de ondergrondse parking aan de Markt en in de Hippolyte Boulengerlaan bevinden. Op de infoavond op 15 januari kom je alles te weten over autodelen en woon je ook een demonstratie bij.

Waarom autodelen?