U bent hier

Openbaar onderzoek stedenbouwkundige verordening

Openbaar onderzoek gemeentelijk stedenbouwkundige verordening

Van 16 januari 2023 tot en met 14 februari 2023 loopt een openbaar onderzoek over het ontwerp van de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening dat de gemeentelijke lijst bepaalt.

Waarover gaat het?

Een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) legt voor een welomlijnd gebied een aantal voorschriften vast. Hierdoor worden zelfs kleine ingrepen aan gebouwen, die buiten het RUP geen vergunning zouden vereisen, toch vergunningsplichtig. Denk bijvoorbeeld aan het verplaatsen van een niet-dragende binnenmuur of het vervangen van gevelmaterialen aan zij- of achtergevels. Het voorliggende ‘ontwerp gemeentelijke stedenbouwkundige verordening’ wil hier verandering in brengen. Bij goedkeuring worden deze verbouwings- en onderhoudswerken wél mogelijk zonder vergunning.

Hoe reageren?

Je kan het ontwerp stedenbouwkundige verordening inkijken bij de dienst omgeving en wonen in gemeentehuis De Zevenster (maak een afspraak) of je kan het raadplegen op https://www.tervuren.be/gemeente-en-bestuur/bestuur/algemene-bekendmakingen. Bezwaren of opmerkingen bezorg je uiterlijk op 14 februari 2023, schriftelijk per aangetekende brief (Markt 7a, 3080 Tervuren), of door afgifte tegen ontvangstbewijs op het gemeentehuis. omgeving@tervuren.be, 02 766 52 91