U bent hier

Ophokplicht voor pluimvee en vogels opgeheven

Sinds 6 april is de ophokplicht van pluimvee en vogels bij particuliere houders opgeheven. Deze ophokverplichting was in november 2020 opgelegd omwille van de besmettingen met vogelgriep die in en rond ons land waren vastgesteld bij wilde vogels en bij gehouden pluimvee.

In de afgelopen weken is de situatie gunstig geëvolueerd waardoor de maatregel nu kan opgeheven worden. Het vogelgriepvirus is nog niet volledig verdwenen, maar het risico op besmetting van gehouden pluimvee en vogels is wel voldoende afgenomen om het ophokken op te heffen.

Omdat er nog een zeker risico bestaat blijft het voor alle pluimvee- en vogelhouders, dus ook de particuliere houders, voorlopig verplicht om hun dieren binnen of onder netten te voederen, zodat wilde vogels niet door het aanwezige voeder worden aangelokt. Andere maatregelen zoals het ophokken van pluimvee op pluimveebedrijven, voorlopig nog niet versoepeld.

Meer info: www.favv.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/