U bent hier

Overeenkomst heraanleg ontbrekend stuk Leuvensesteenweg (N3)

De gemeente Tervuren en het Vlaams Gewest sluiten een samenwerkingsovereenkomst met het oog op de heraanleg van de N3 tussen Vossem (kruispunt met de Gordaallaan) en de grens met Bertem (kruispunt met Coigesteenweg). Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts maakt 600.000 euro vrij voor het voorbereidende studiewerk.

Het omvangrijke project behelst niet enkel de herinrichting van de rijweg, de kruispunten en de oversteekplaatsen, maar vooral ook de aanleg van fietspaden en voetgangersvoorzieningen en de verbeterde doorstroming van het openbaar vervoer. Tenslotte wordt ook het rioleringssysteem volledig vernieuwd, wat de waterproblematiek in grote delen van Vossem substantieel zal verbeteren. De gemeenteraad van Tervuren heeft groen licht gegeven voor de samenwerkingsovereenkomst.

Veilige verbinding voor alle weggebruikers

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts maakt het nodige geld vrij om te starten met het voorbereidende studiewerk. Daarmee wordt een missing link weggewerkt op de belangrijke verkeersas Leuven-Tervuren-Brussel.  De focus ligt op vlotter en veiliger verkeer voor alle weggebruikers. Er gaat speciale aandacht naar de meest kwetsbare weggebruikers en naar de snelheid en het comfort van het openbaar vervoer.

Opstart ontwerp heraanleg

Het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) kan nu de procedure opstarten om een studiebureau aan te stellen om het ontwerp van de heraanleg volledig uit te werken. Het uitwerken van het ontwerp zal wellicht 2 jaar in beslag nemen. Daarna wordt bekeken hoe de uitvoering van de werken kan worden opgenomen in de meerjarenplanning.

Concrete stappen op korte termijn

Het dossier wordt nu formeel opgestart en op korte termijn worden er concrete stappen vooruit gezet. De gemeente zal dit project nauwlettend blijven opvolgen om ervoor te zorgen dat na het afwerken van de studie ook de effectieve uitvoering van de werken haar plaats krijgt in de meerjarenplanning van AWV.